Samhällsbyggnadspriset för 2021 gick till Portalen i hamnen

Publicerad:

Trelleborgs kommuns Samhällsbyggnadspris för 2021 delades ut vid en enkel ceremoni på Dannegården i Trelleborg på tisdagsförmiddagen. Som vinnare stod Portalen i hamnen och Jan Isaksson och Ulf Sonesson från Trelleborgs hamn var på plats för att mottaga priset.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Jönsson, i mitten, flankerad av Jan Isaksson och Ulf Sonesson från Trelleborgs hamn till vänster och Amanda Sima från Streetcorner tillsammans med Anna Pauli, projektledare, som representerade Jätteväggen till höger.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Av tre nominerade kandidater till 2021 års Samhällsbyggnadspris var två representerade vid ceremonin, där samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Jönsson, höll tal och delade ut pris, blommor och diplom.

– Portalen hamnen är det senaste bidraget från Trelleborgs hamn i vårt arbete med att bevara gamla byggnader och berätta om Trelleborgs och hamnens historia. Det känns fint att det uppmärksammas, säger Jan Isaksson och ger samtidigt sin kollega Ulf Sonesson stort beröm för det utförda arbetet.

Motivering

Juryns motiveringen till det vinnande priset lyder:

”Ett nygammalt landmärke har landat!

Trelleborgs ångfärjeportal från 1909 har ett unikt symbolvärde både för staden, hamnen och medborgarna i Trelleborg. Samtidigt med detta är den ett unikt stycke industrihistoria.

Om portalen kunde tala och se, skulle den berätta om allt den bevittnat under sina 110 år. Människoöden, präglade av omvärldshändelser, dramatik och politik. Men även som symbol för längtan bort till något, eller längtan hem.

Den blå Portalen har på ett exemplariskt sätt bevarats, renoverats samt lyfts till en framtida plats där den får stå som en påminnelse om stadens, hamnens samt sin egen historia – och samtidigt vara en stolt grindvakt för framtiden.”

– Portalen i hamnen representerar ett stycke industrihistoria och har placerats där trelleborgarna kan se det. Hamnens arbete med att bevara gamla byggnader i Trelleborg är mycket uppskattat, berättar Per Jönsson, ordförande i Samhällsbyggnadsförvaltningen. De har tidigare också rustat upp Tullkammaren, Järnvägsstationen och Ångkvarnens magasin på ett föredömligt sätt.

Övriga nominerade

Ett av de övriga två nominerade projekten till priset var den åttio meter långa Jätteväggen, som målats vid ställplatsen där Dux en gång låg. Arbetet med målningen representerades vid prisutdelningen av projektledaren Anna Pauli från Krets/ABF och Amanda Sima från danskollektivet Streetcorner.

Det andra nominerade projektet är en äldre skolbyggnad i Dalköpinge som förtjänstfullt byggts om till lägenheter. Representanterna från Solida stenhus kunde dessvärre inte delta på prisutdelningen.

Samhällsbyggnadspriset för 2020 delades ut i november

Förr om åren har priset delats ut i samband med Trelleborgsgalan. Eftersom galan var inställd även år 2021, delades 2021 års samhällsbyggnadspris vid en enkel ceremoni i Rådhuset i Trelleborg i november.

Om samhällsbyggnadspriset

Samhällsbyggnadspriset delas ut till fastighetsägare, privatpersoner, skolor, vårdinrättningar, företag, skolklasser, föreningar eller andra institutioner eller organisationer. En jury bestående av samhällsbyggnadsnämndens presidium utser tre nominerade till priset. Slutlig pristagare avgörs genom sluten omröstning i nämnden. Omröstningens resultat hemlighålls och presenteras först vid prisutdelningen.

Läs mer

Se bland annat samtliga motiveringar för 2021 och listan med vilka som nominerats och vunnit tidigare år. Läs även om Portalens historia.

Samhällsbyggnadspriset

Anrik historia möter spännande framtid då restaurerad färjeportal invigs

Portalen i hamnen utsågs till vinnare av 2021 års Samhällsbyggnadspris.

Fotograf: Niclas Ingvarsson