Samhällsbyggnadspriset delas ut dubbelt

Publicerad:

Under den kommande hösten kommer inte mindre än två samhällsbyggnadspriser att delas ut. Det är priserna både för fjolåret och för det innevarande året som kommer att delas ut vid två separata tillställningar.

Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris för år 2020 blev aldrig utdelat under fjolåret. Då det kom en pandemi i vägen valde samhällsbyggnadsnämnden att skjuta på utdelningen av priset. Tre nominerade verksamheter eller byggnader har fått vänta sedan dess på att en vinnare ska utses.

Beslutet kom då samhällsbyggnadsnämnden träffades på onsdagen och innebär att representanter för 2020 års nominerade verksamheter eller byggnader kommer att bjudas in till Rådhuset i Trelleborg för en enkel ceremoni och träff med nämndsledamöter i november, då vinnaren tillkännages. Nominerade till 2020 års samhällsbyggnadspris är, som tidigare meddelats, restaurang Pärlan i Beddingestrand, Trädgårdsstaden i Trelleborg och ett nybyggt hus i östra Trelleborg.

Representanter för 2021 års nominerade verksamheter eller byggnader kommer att bjudas in till en motsvarande ceremoni i december månad. Vilka som bjuds in vid detta tillfälle är ännu oklart, då nomineringarna ännu inte är gjorda.

Nomineringar för 2021

Samhällsbyggnadspriset delas ut för att uppmärksamma och belöna insatser som berikar inom miljö, stad och landskap. Priset delas ut till fastighetsägare, privatpersoner, skolor, vårdinrättningar, företag, skolklasser, föreningar eller andra institutioner eller organisationer.

Mer information och hur du gör för att lämna förslag till nomineringar finns att läsa här.

Du kan läsa om nomineringarna för 2020 här.

Fler beslut vid nämndsmötet

Vid samhällsbyggnadsnämndens möte den 14 september togs även beslut om:

  • att inleda planarbete med ett planprogram för fastigheten Phylatterion 17 med flera i Trelleborgs centrala delar. Planprogrammet ska ta ett helhetsgrepp över hur området ska utvecklas och vara en förutsättning för kommande detaljplaner.
  • att utveckla grunderna för överklagandet där Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för Östra Torp 20:37, Smygehuks parkering. Syftet med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till Sveriges sydligaste besöksmål Smygehuk, både för dagsutflykter men även för längre besök för upplevelsen av besöksmålets natur- och kulturmiljöer.
  • med mera