Sällsynt trollslända gav namn till dagvattendamm

Dagvattendammar är viktiga för att samla upp och rena regn- och smältvatten från hustak, gator och andra hårdgjorda ytor innan vattnet förs vidare till havet. Samtidigt kryllar många av de anonyma dammarna av liv och kan vara väl värda ett besök. Idag namngavs Trollsländedammen – dagvattendammen sydväst om rondellen där Hedvägen och Västra Ringvägen möts.