Resan med Trelleborgs platsvarumärke fortsätter

Tidigare i våras blev platsvarumärkesstrategin antagen i kommunfullmäktige och nästa steg är nu att implementera strategin. Det innebär bland annat att en verktygslåda för en visuell identitet för platsvarumärket Trelleborg nu ska tas fram.

Kvinna med hörlurar tittar på en Ipad.
På näringslivsmässan kunde besökarna lyssna till platsberättelsen om Trelleborg och dela med sig av sina tankar kring platsens egenskaper: småskalig, energisk och kontinental.

Den visuella identiteten för platsvarumärket Trelleborg består bland annat av en logotyp, bestämda typsnitt och ett urval av färger som ska tydliggöra och stärka platsvarumärket Trelleborg. Arbetet med att ta fram en visuell identitet har gjorts i tät dialog med personer som bor och verkar i Trelleborg. Bland annat har representanter från föreningar, näringslivet och kommunen bjudits in till en workshop där deltagarna fick tycka till om det förslag till visuell identitet som kommunikationsbyrån Devocy Communication tagit fram.

– Under workshopen framkom många kloka och värdefulla synpunkter, som vi i styrgruppen för platsvarumärket tar till oss när vi ska ta beslut om den visuella identiteten, säger Katja Ligneman, kommunikationsdirektör i Trelleborgs kommun.

Engagerat näringsliv – nyckel till ett starkt platsvarumärke

En viktig del i arbetet med platsvarumärket är att engagera och involvera det lokala näringslivet.

– Vi vill ju att Trelleborgs entreprenörer ska känna att platsvarumärket är något de kan och vill använda sig av, därför har vi bjudit in och engagerat näringslivet redan när vi påbörjade det här arbetet, säger Katja Ligneman.

Fyra personer i samtal på en scen. I förgrunden finns stora bokstäver som bildar ordet Trelleborg.
Katja Ligneman i panelsamtal med Carolina Lindsjö, Boning & Mark AB, Marcus Ohlsson, Algatan fastighets AB och Anna Biärsjö, Hallongården, om näringslivets roll i det fortsatta arbetet med platsvarumärket

I ett panelsamtal på den senaste näringslivsmässan i Trelleborg diskuterade Katja Ligneman näringslivets roll i det fortsatta arbetet med platsvarumärket tillsammans med Marcus Ohlsson, Algatan fastighets AB, Anna Biärsjö, Hallongården och Carolina Lindsjö, Boning & Mark AB.

– Vi pratade bland annat om att en gemensam vision och ett långsiktigt engagemang från både näringslivet och kommunen är en nyckelfaktor för ett starkt platsvarumärke. Paneldeltagarna ser positivt på den verktygslåda med visuell identitet som vi nu ska ta fram och är överens om att platsvarumärket kan bidra till ökad synlighet och attraktivitet både för Trelleborg som plats och för deras egna verksamheter, säger Katja Ligneman.

På mässan deltog även Anne Marbrandt från Nyföretagarcentrum Öresund, där hon gav sina fem bästa tips till företag för hur man kan ha nytta av och arbeta med platsvarumärket i praktiken.

– Det var fem mycket bra och konkreta tips som jag tror att många kan ha nytta av. Kanske blir det lite mer påtagligt vad arbetet kan mynna ut i när Anne bryter ner det i tydliga exempel ur en företagares perspektiv, säger Katja Ligneman.