Positiv återkoppling i flera delar för Klagstorps skola

Publicerad:

Utbildningen på Klagstorps skola präglas av trygghet och studiero och undervisningen främjar i hög grad elevernas möjlighet att nå målen i läroplanen. Det menar Skolinspektionen som i nyligen genomfört en kvalitetsgranskning på skolan.

Myndigheten publicerade nyligen resultatet av de regelbundna kvalitetsgranskningar som genomförts på Östra skolan och Pilvevallskolan. Nu har alltså även beslutet för Klagstorps skola kommit.

– Vi har fått en väldigt positiv återkoppling i flera delar. Det handlar bland annat att vi i hög utsträckning arbetar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero, så att eleverna kan ägna sig åt skolarbetet, säger Mohammad Fakhro som är rektor för rektorsområde Smyge/Klagstorp.

Andra delar som bedöms som positiva är att:

  • Undervisningen i hög utsträckning främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål.
  • Att det finns ett aktivt lärarstöd som leder eleverna framåt.
  • Rektorn, utifrån ett brett underlag, skaffar sig en god nulägesbild av skolan.

När det gäller utvecklingsområden menar Skolinspektionen att man på skolan behöver arbeta för ökad samverkan mellan lärare samt att rektor ska skapa förutsättningar att kvalitetssäkra omdömen och betygsättning.

Ett arbete för att skapa förutsättningar för samverkan inom hela rektorsområdet är redan påbörjat.

– När det gäller betyg och bedömning har vi planerat in sambedömningar av nationella prov. Det ligger också i linje med bildningsförvaltningens kvalitetssäkring av bedömning och betyg, säger Mohammad Fakhro.

Skolinspektionens granskning av Östra skolan

Skolinspektionens granskning av Pilevallskolan