Pidde P drog igång satsning på rörligare skoldag

Publicerad:

Färre konflikter, lugnare i klassrummen, piggare elever och fler föreningsaktiva. Det är resultatet av Riksidrottsförbundets projekt Rörelsesatsning i skolan. På torsdagen kom artisten Pidde P till Trelleborg för att dra igång satsningen på två av kommunens skolor – och ytterligare fler är på väg att ansluta sig.

Under förmiddagen var det mycket liv, rörelse och glädje på både Liljeskolan och Pilevallskolan. Båda skolorna har anslutit sig till projektet med förhoppningen att eleverna ska röra sig mer under skoldagen.

Pidde P drog igång rörelsesatsningen på Liljeskolan.

Fotograf: Jenny Amundsen

– Detta är ett av flera sätt att arbeta med välmående inom vårt rektorsområde. Målet är att öka den fysiska aktiviteten för eleverna, under både raster och lektioner. Vi ser en tydlig koppling mellan barns, elevers och personals välmående och deras prestationer. Med hjälp av våra olika satsningar vill vi öka allas psykiska och fysiska välmående, säger Andreas Sjögren, förstelärare på Pilevallskolan.

På Liljeskolan håller man med om att rörelse är viktigt.

– Rörelse i skolan främjar inlärning och skapar glädje. Vi har valt att gå med satsningen för att vi vill inspirera både elever och personal till en aktivare skoldag och därmed främja inlärningen säger Jenny Amundsen, biträdande rektor på Liljeskolan.

Uppdrag från regeringen

Projektet riktar sig till alla F-6-skolor i hela landet. Utöver Liljeskolan och Pilevallskolan har även Smygeskolan, Sjöviksskolan, Väståkraskolan, Klagstorps skola och Skegrie skola anmält sig till rörelsesatsningen.

2018 fick Riksidrottsförbundet regeringsuppdraget att samordna Rörelsesatsning i skolan, med målet att rörelse skall bli en integrerad del av skolans verksamhet och med syftet att nå de minst aktiva och att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Riksidrottsförbundets södra distrikt, RF-SISU Skåne, samordnar idag fler än 300 grundskolor (F-6) från Skånes alla 33 kommuner och vid årsskiftet hade fler än 129 skolor fått en eller flera föreningskopplingar genom satsningen.

– Personal på skolan utbildas för att kunna inspirera eleverna till mer rörelse. Främst handlar det om att jobba med rörelsepauser under lektionerna, rastaktiviteter och samverkan med föreningslivet.
Målet är att rörelse skall bli en integrerad del av skolans verksamhet, säger Henrik Nilsson, samordnare av rörelsesatsningen i Skåne, RF-SISU Skåne.

Kostnadsfritt till och med 5 juni

Just nu erbjuder RF-SISU alla skolor som ännu inte gått med möjligheten att ansluta sig kostnadsfritt. De som anmäler sig senast 5 juni bjuds in till en grundutbildning i Trelleborg i september.

– Fysisk aktivitet har väl belagda effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa. Men även effekterna på kognition, skolresultat, arbetsminne och impulskontroll är väl belagda och centrala för att man skall klara skolan. Jag är övertygad om arbetet som lärare, rektorer och annan skolpersonal lägger ner inom ramen för Rörelsesatsning i skolan kommer att ge utdelning, säger Caroline Karlsson, skolläkare i Trelleborgs kommun.

Barnen på Liljeskolan dansade medan Pidde P uppträdde för dem.

Fotograf: Jenny Amundsen