Ökat fokus på våld i nära relationer

Publicerad:

Just nu pågår den nationella kampanjen En vecka fri från våld. Trelleborgs kommun har verksamheter som riktar sig till både vuxna och barn som drabbas av våld i nära relationer. Familjevåldsgruppen kan erbjuda flera insatser och på Barnahus Söderslätt bedrivs ett samarbete mellan flera aktörer som sätter barnet i fokus.

Ulrika Mogren, samordnare på Barnahus Söderslätt.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Vi ser att det är ett stort samhällsproblem som drabbar många: barn som vuxna, kvinnor som män. Genom att belysa det kan vi förebygga våld i nära relationer. Det går att göra något åt det och det finns hjälp att få. Vi är flera aktörer som samarbetar i den här frågan, som kommuner, regioner och frivilligorganisationer, säger Therese Andersson, samordnare för familjevåldsgruppen.

Kortfilmer från Unizon

Riksförbundet Unizon är en av aktörerna bakom den nationella kampanjen En vecka fri från våld. På Unizons Youtube-kanal finns några korta filmklipp som Therese Andersson tipsar om.

– De sätter extra fokus på att belysa ungdomars situation. De har bland annat gjort två kortfilmer som heter Varför skyndar du dig hem och Varför ligger du vaken, säger Therese Andersson.

Gå till Unizons Youtube-kanal

Ny lagstiftning om barnfridsbrott

Ulrika Mogren är samordnare på Barnahus Söderslätt, ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP. Hit kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Barnet får berätta vad som hänt i en trygg miljö samt vara i centrum för utredningsprocessen.

Sedan den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning om barnfridsbrott.

– Den nya lagen innebär att det blir straffbart även att utsätta barn för att bevittna våld i nära relation. Barn som bevittnar våld i nära relation far lika illa som barn som direkt utsätts för våldet. Vi börjar få in ärenden utifrån den nya lagstiftningen. Det kräver samarbete mellan myndigheter som berörs och därför blir Barnahus Söderslätt viktigt i sådana ärenden, säger Ulrika Mogren.

Mer information

Familjevåldsgruppen

Barnahus Söderslätt