Nya satsningar på kommunstyrelsens bord

Publicerad:

Positivt resultat i delårsrapport, inlösen av fastigheter, satsning på att arrangera Sveriges största juniortävling i golf och en ambition att bli en av Sveriges renaste kommuner. Det var några av de ärenden som stod på agendan för kommunstyrelsen i går.

Kommunkoncernens andra delårsrapport för 2021, som sammanfattar resultatet under årets första åtta månader, visar på fortsatt stark ekonomi och bra måluppfyllelse. Den visar också att befolkningsmängden ökat till 46 129 invånare (juni 2021).

Mer information om resultatet i delårsrapporten

Kommunstyrelsen fattade beslut om att kommunen nu går vidare och begär tillstånd att expropriera ett antal bostadsfastigheter som ligger inom markzonen för den planerade ringvägen. Det gäller de fåtal som tackat nej till förtida, frivillig inlösen.

Mer information om beslutet

Trelleborg ska bli en renare kommun

En motion lyfter frågan om att Trelleborg ska bli en av Sveriges renaste kommuner. Kommunstyrelsen ställde sig bakom motionen som nu går vidare till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Den ideella organisationen Håll Sverige Rent presenterar varje år ett kommunindex för hur väl Sveriges kommuner arbetar med att förebygga nedskräpning. Vid den senaste mätningen hade Trelleborg klättrat till plats 34 från plats 79.

Ambitionen är nu att vara bland de fem bästa i Sverige, vilket också föreslås bli ett konkret mål för tekniska servicenämnden 2022.

Sveriges största juniortävling i golf

Kommunstyrelsen hade också uppe ett ärende om en satsning som innebär att kommunen i samverkan med Visit Trelleborg och PGA of Sweden ska genomföra Sveriges största juniortävling i golf sommaren 2022.

Satsningen väntas ha positiv påverkan på platsvarumärket, ge turismekonomisk omsättning samt förse kommunen med verktyg för att lokalt engagera ungdomar och medborgare med funktionsvariationer.

Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Några andra ärenden

I övrigt beslutade kommunstyrelsen bland annat:

  • Tematiskt tillägg till översiktsplanen för hantering av stigande havsnivå och översvämningar (kustskydd) kan nu gå ut på samråd.
  • Miljömålsprogrammet för Trelleborgs kommun antogs och går nu vidare för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Miljömålsprogrammet består av tio lokala mål för kommunen under perioden 2021-2030, indelade i fem kategorier: god bebyggd miljö, vatten i balans, natur- och landsbygdsvärden, giftfri livsmiljö och begränsad klimatpåverkan.

Mer information

Samtliga ärenden från kommunstyrelsens sammanträde 5 oktober