Många rapporterar otrygga platser i kommunens verktyg

Publicerad:

Det digitala verktyget som infördes inom ramen för Tryggare Trelleborg har redan använts av många. Kommunen vidtar löpande åtgärder utifrån synpunkter som lämnas. Du som bor och vistas i Trelleborgs kommun kan när som helst rapportera otrygga platser.

Rapportera otrygga platser är ett verktyg som tagits fram inom ramen för Tryggare Trelleborg. Via en kartfunktion kan du peka ut en plats och sedan uppge ytterligare information om till exempel när och varför platsen känns otrygg.

Fotograf: Trelleborgs kommun

– Vi arbetar hela tiden brottsförebyggande och önskar delaktighet samt att få in synpunkter. Hos oss sker ett kontinuerligt arbete med att öka den upplevda tryggheten och därför är just dina synpunkter och upplevelser viktiga för oss i vårt arbete. Av det som rapporterats hittills ser vi bland annat en del om störande ljud från EPA, osäker trafiksituation, belysning, växtlighet och samlingsplatser/allmänt otrygga platser, säger Sarah Søndergaard, processledare för Tryggare Trelleborg.

Åtgärder för att öka trygghet

Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen. Verktyget Rapportera otrygga platser är ett av många sätt som kommunen använder för att öka tryggheten i kommunen.

– Utifrån det som rapporteras kan vi arbeta med åtgärder för att förbättra de offentliga miljöerna och öka den upplevda tryggheten. När det gäller motorburen problematik och störande ljud från EPA har vi fångat upp det i kommunens brottsförebyggande arbete och ökat närvaro av polis och trygghetsvärdar, säger Sarah Søndergaard.

Det har också rapporterats in kring osäker trafiksituation, bland annat i Södra Åby, Gislöv och Skegrie.

– När det är statlig väg har vi inom kommunen tyvärr inte rådighet att utföra åtgärder, men däremot kan vi förmedla informationen till Trafikverket, säger Sarah Søndergaard.

Belysning byts ut

Flera har lämnat synpunkter på belysning i offentliga miljöer, framför allt i Stadsparken men även bland annat i Skegrie, Vallby och Anderslöv.

– Kommunen arbetar med att byta ut 9 500 gatlyktor vilket ska både ge bättre ljus och spara energi.

Mer information

Har du något du vill rapportera?
Gå direkt till verktyget Rapportera otrygga platser

Vill du veta mer om Tryggare Trelleborg?
Ta del av mer information på kommunens webbplats

Har du frågor om verktyget Rapportera otrygga platser?
Kontakta säkerhetsenheten: sakerhetsenheten@trelleborg.se