Kommunfullmäktige med allmänhetens frågestund på måndag

Publicerad:

På måndag har kommunfullmäktige sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Sammanträdet börjar klockan 14.00 och dessförinnan blir det allmänhetens frågestund med start 13.30.

Ledamöterna ska bland annat besluta i frågor som rör lokalförsörjningsplan, stadsmiljöprogram och näringslivsstrategi. Den första delårsrapporten för året presenteras och utifrån ett medborgarförslag om att införa förbud mot fyrverkerier ska det fattas beslut om att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund har införts i syfte att öka allmänhetens intresse för den lokala politiken i Trelleborgs kommun. Frågestunden kommer, med vissa undantag, att äga rum i samband med vartannat sammanträde med kommunfullmäktige.

Efter måndagens frågestund är nästa tillfälle den 24 oktober. Frågor till den gången måste vara inlämnade senast den 13 oktober.

Mer information

Mer information om allmänhetens frågestund och hur du lämnar in din fråga

Dagordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni

Följ sammanträdet direkt via webbsändning