Kommunen överklagar beslut om Östra ringvägen

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tagit beslutet att överklaga mark- och miljödomstolens dom avseende detaljplan för Östra ringvägen. Överklagandet ska lämnas in den 24 februari.

Det var i fredags som domstolen meddelade att man upphäver kommunfullmäktiges beslut från våren 2021, om antagande av detaljplan för Östra ringvägen i Trelleborg.

– Mark- och miljödomstolens slutsats handlar om ett behov av att komplettera underlaget i ärendet. Det innebär inte att domstolen ifrågasätter vägens lämplighet, funktion eller dragning, säger Charlotte Lindström, processledare Kuststad 2025.

Det är kommunens åsikt att synpunkterna som ligger till grund för att häva beslutet om detaljplanen, hanteras i kommunens ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken vilket är en parallell process till detaljplaneprocessen.

Det är ännu inte klart hur tidplanen ser ut för det fortsatta arbetet.

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Östra ringvägen.