Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Östra ringvägen

Publicerad:

Trelleborgs kommun har fått besked om att Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut från våren 2021, om antagande av detaljplan för Östra ringvägen i Trelleborg.

– Vi analyserar domen, och det kommunen nu tar ställning till är om vi ska göra om processen kring detaljplanen eller överklaga mark- och miljödomstolens beslut, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

Den 26 april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut gällande detaljplanen för östra ringvägen. Detaljplanen överklagades och har sedan dess hanterats av mark- och miljödomstolen. Kommunen har under överklagandeprocessen fått ett par förelägganden, där man förtydligat och svarat på Mark-och miljödomstolens frågor.

– Vi fortsätter arbetet med att förverkliga kommunfullmäktiges beslut om kuststad 2025. Vi har fortsatt ambitionen att bygga ringväg, säger Charlotte Lindström.

Arbetet med Västra Ringvägen fortsätter enligt uppdrag, liksom Sjöstaden, Business Center Trelleborg etc.