Klimatsmart stadsutveckling får draghjälp av Världsnaturfonden

Publicerad:

Trelleborgs kommun är en av de 19 svenska kommuner som deltar i Världsnaturfondens utmaning, One Planet City Challenge (OPCC).
– OPCC har gett oss en plattform för att samarbeta med andra ambitiösa kommuner, och hjälpt oss se vad som behövs och vad som är viktigt, säger Anitha Ljung, klimatstrateg på Planavdelningen. 

Anitha Ljung, klimatstrateg på Planavdelningen i Trelleborgs kommun, är delaktig i satsningen One Planet City Challenge inom WWF.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Världsnaturfondens (WWF) One Planet City Challenge är en utmaning till världens städer och kommuner att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid.

Genom OPCC blir kommunen del av en internationell arena för kunskapsutbyte och nätverkande. Plattformen sätter Trelleborg på kartan som en ort som är med och bidrar till den globala klimatagendan.

Trelleborgs kommun i rankingen

Städer och kommuner som deltar i OPCC rapporterar om sitt klimatarbete på en standardiserad internationell dataplattform. Genom rapporteringen delar kommunen på ett transparent sätt med sig av åtgärder och mål för det lokala arbetet. Det som mäts är hur kommunen arbetar med till exempel åtgärder för minskning av utsläppsnivåer och klimatanpassning, där det pågående kustskyddsarbetet är ett gott exempel.

I augusti skickade Trelleborgs kommun in material till den klimatrapportering som krävdes för att medverka i OPCC. Alla deltagare fick en första feedback med bedömning av sitt arbete och generella råd kring förbättringsåtgärder.

– Här hamnade Trelleborgs kommun en bit över mitten i rankingen, på 69 %, bland de 19 svenska städer som är med i initiativet, säger Anitha Ljung.

I december kompletterade de medverkande kommunerna sin inrapportering, utifrån den feedback som kommit från projektledningen på OPCC.

Arbetet med Kuststad 2025 och kustskyddsarbetet lyfts särskilt i inrapporteringen, likaså kommunens färdplan för vätgasutveckling som rymmer både intressanta samarbeten och stora investeringsprojekt.

Kuststad 2025 och kustskyddet

Trelleborgs kommun har i andra typer av mätningar visat på goda resultat vad gäller kustskyddsarbetet – och detta är också ett område där kommunen får höga poäng i OPCC-rankingen. Ett smart och effektivt kustskydd är avgörande i till exempel framväxten av de nya stadsdelarna Västra Sjöstaden och Sjöstaden.

– När en flera kilometer lång kuststräcka blir tillgänglig för allmänheten mitt i staden, vill vi planera för en attraktiv miljö. Kustskyddet i de nya stadsdelarna ska skydda mot höjda vattennivåer och samtidigt göra det möjligt för människor att enkelt nå havet för att kunna bada, promenera och på andra sätt njuta av det, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

Nationella vinnare utses till våren

Samtidigt som kommunen får hjälp i sitt eget klimatarbete genom OPCC, är man också med och hjälper andra.

– Vi har börjat diskutera hur vi tillsammans ska kunna utveckla en metodik för hur städer kan räkna på koldioxidutsläpp vid nybyggnation och andra åtgärder som vi beslutar genomföra. Detta är något helt nytt inom det klimatstrategiska arbetet och verkligen ett spännande genombrott, säger Anitha Ljung.

Skånska kommuner är starkt representerade bland deltagarna i OPCC. Förutom Trelleborgs kommun medverkar även Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Finalister utses från varje deltagande land. Under våren utses nationella vinnare, i Sverige kallat Årets klimatstad, och slutligen utnämns globala vinnare.

Utmaningen One Planet City Challenge har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående i sitt slag.

Trelleborgs kommun anslöt till OPCC 2021-22 i augusti i fjol.