Trelleborgs kommun ansluter till One Planet City Challenge

Publicerad:

Världsnaturfondens (WWF) One Planet City Challenge (OPCC) är en utmaning till världens städer och kommuner att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Trelleborgs kommun är en av de 19 kommuner som tackat ja till Världsnaturfondens utmaning. Genom att medverka i OPCC kan kommuner ta del av kunskapsutbyte och utveckla nätverk både i Sverige och internationellt.

Trelleborg är en av 19 kommuner som anslutit sig till One Planet City Challenge (OPCC)

Fotograf: Världsnaturfonden

– Kommunen har stora ambitioner att möta behoven av klimatsmart stadsutveckling, med fungerande infrastruktur och nya attraktiva bostadsområden i kustnära lägen. Vi tar oss an utmaningarna med nya tekniska lösningar och robusta anpassningar för exempelvis höjda havsnivåer, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Del av en internationell arena

I förra veckan skickade Trelleborgs kommun in den klimatrapportering som ligger till grund för att medverka i OPCC. Genom OPCC tar kommunen del av en internationell arena och sätter Trelleborg på kartan som en ort som är med och bidrar till den globala klimatagendan.

– Trelleborgs kommun ser sin medverkan som en del i utvecklingen av Kuststad 2025. Bred extern samverkan i hållbarhetsfrågor är en ingrediens som kan vara till hjälp i det framtida utvecklingsarbetet, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

Rapporterar om sitt klimatarbete

Städer och kommuner som deltar i OPCC rapporterar om sitt klimatarbete på en standardiserad internationell dataplattform. Genom rapporteringen delar kommunen på ett transparent sätt med sig av åtgärder och mål för det lokala arbetet. Arbetet med Kuststaden och kustskyddsarbetet lyfts särskilt i rapporten, likaså kommunens färdplan för vätgasutveckling som rymmer både intressanta samarbeten och stora investeringsprojekt.

WWF med experter granskar inrapporterad data med hjälp av ett forskningsbaserat värderingsramverk. Alla deltagare får feedback med bedömning av sitt arbete och generella råd kring förbättringsåtgärder. Finalister utses från varje deltagande land. Under våren utses nationella vinnare, i Sverige kallat Årets klimatstad, och slutligen utnämns globala vinnare.

– Att vinna är inte det viktigaste, utan att vi medverkar och får en plattform för erfarenhetsutbyte. Rockaden i Trelleborg är en unik utmaning. I planeringen för Kuststad 2025 lämnar havsnära industrimark plats för klimatsmart boende och det nya hamnområdet växlar upp och blir en hub för hållbara transporter, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Flera projekt i utveckling

Med sikte på en klimatsäker framtid utvecklar kommunen nu flera projekt som ligger i framkant – vätgasutveckling och klimatanpassat kustnära bostadsbyggande. I en växande businesspark planerar kommunen för företag, däribland kunskapsintensiva verksamheter som har nytta av de unika lägesegenskaper som finns i direkt anslutning till Sveriges andra största godshamn och Skandinaviens största ro-ro hamn.

Över hälften av världens befolkning bor i städer, och urbaniseringen är en stark trend. Även i Sverige bor majoriteten i tätorter*. Globalt står städer redan idag för omkring 70 procent av koldioxidutsläppen och genererar 80 procent av global BNP*. I städer tenderar problemen att förstärkas, såsom luftföroreningar, men de har också stor hållbarhetspotential.

Trelleborgs kommun är sedan 2018 ansluten till Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) som gett kommunen goda betyg, särskilt för organisationen av det systematiska arbetet med klimatanpassning. Kommunen har också tidigare visat på relativt låga utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Alla anslutna kommuner

Utmaningen One Planet City Challenge har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående i sitt slag. Medverkande i årets utmaning är Borlänge, Botkyrka, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kristianstad, Linköping, Lund, Lycksele, Malmö, Mora, Skövde, Stockholm, Trelleborg, Uppvidinge, Umeå, Vallentuna och Växjö.

*Källa: WWF

Mer information

Mer information om OPCC finns på Världsnaturfondens webbplats