Kalkugnarna – industrihistoria och kemisk poesi

Publicerad:

I området runt Smygehamn finns en unik kulturmiljö bevarad. Kalkugnarna norr om byn vittnar om lokal industrihistoria från 1800-talet när man brände kalksten o området. I kommunens filmserie om natur- och kulturmiljöer berättar Madeleine Brandin, arkitekt och författare, om kalkugnarna och dess historia.

Ett nytt avsnitt av filmserien om natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun har publicerats. Denna gång handlar det om kalkugnarna vid Smygehamn. I filmen besöker Madeleine Brandin platsen tillsammans med Mirja Ullvig, enhetschef och hållbarhetsstrateg.

Detta avsnitt i filmserien handlar om de bevarade kalkugnarna vid Smygehamn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– De bevarande kalkugnarna vid Östra torp är en del av vårt industriarv. De hjälper oss att förstå vår lokala historia samtidigt som de är väldigt vackra att de på. I området finns även ett spännande litet naturområde som jag hoppas att fler kommer att upptäcka genom nästa avsnitt, säger Mirja Ullvig.

I en serie med totalt 20 filmer får du tips om natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun. Du får följa med till några av de miljöer som finns i Trelleborg och stifta närmare bekantskap med dess historia eller de djur och växter som finns där.

På sidan finns också syntolkade versioner av filmerna.