Invasivt eller ofarligt? Hantera trädgårdsavfallet rätt!

Publicerad:

Sommar och semester betyder ofta trädgårdsarbete för den som bor i eget hus. Men vet du hur du ska göra dig av med ditt trädgårdsavfall? Och har du tillräcklig kunskap om våra vanligaste invasiva arter och hur de ska hanteras? Trelleborgs kommunekolog Cathrine Ek reder ut begreppen.

Parkslide kan ställa till stor skada och är en av de invasiva växtarter som uppmärksammats de senaste åren.

Fotograf: Trelleborgs kommun

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som den introducerats till, hotar den biologiska mångfalden.

– Invasiva arter kan dessutom ha negativa effekter på jordbruket och innebära ekonomisk skada för fastighetsägare, säger Cathrine Ek, kommunekolog i Trelleborg. Dessutom kan de påverka hälsan negativt hos både djur och människor.

Vilka invasiva väster och djur finns i Trelleborgs kommun?

– Exempel på invasiva växter och djur som påträffats i vår kommun är jätteloka, jättebalsamin, parkslide, vresros, spansk skogssnigel, smal vattenpest, rödörad vattensköldpadda, signalkräfta och blomsterlupin, men eventuellt finns det ytterligare arter.

Rapportera in invasiva arter

Vad ska jag göra om jag hittar en invasiv växt på min tomt eller i naturen?

– Det enklaste och bästa du kan göra är att rapportera in arten till webbplatsen Artfakta, som är en del av Sveriges lantbruksuniversitets artdatabank. Där kan du rapportera alla invasiva främmande väster och djur som tas upp på EU:s lista före år 2019. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Där kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade, nämligen blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros.

Vem har ansvaret att ta bort eller bekämpa invasiva arter?

– Det är alltid du som markägare som har ansvaret att ta bort invasiva arter.

Läs på innan du agerar

Vart kan jag vända mig för att få rådgivning, hjälp, bedömning eller svar på frågor?

– Du kan kontakta Naturvårdsverket, länsstyrelsen eller Trelleborgs kommun.

Ska jag försöka ta bort en invasiv växt själv?

– Du kan ta bort en invasiv art själv. Det viktigaste är att du har läst på ordentligt hur du ska göra och att du tar hand om avfallet och absolut ser till att inte sprida det. Avfallet ska förpackas i plastpåsar och slängas i restavfallet eller lämnas i containern för brännbar rest på återvinningscentralen. Växer arten på din fastighet, på en yta som är strandskyddad, så måste du söka strandskyddsdispens. Vresros är ett exempel på en invasiv art som växer väldigt frodigt på stränderna. Någon anmälan behöver inte göras.

Lägg aldrig i naturen

Var ska jag slänga övrigt trädgårdsavfall?

– Du kan anlägga en egen kompost på tomten, köpa tjänsten av kommunen eller köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Tänk bara på att alltid lägga invasiva växter i plastpåsar som är väl förslutna, och slänga i brännbart restavfall.

– Lägg aldrig trädgårdsavfall i naturen. Magra marker gödslas och blir väldigt kväverika av utslängt gräsklipp och ogräs. Du kan se det på att exempelvis nässlor gynnas på platser där trädgårdsavfall slängs. Vi har mycket sandig mark längs kusten och det är tråkigt när den viktiga floran där ändrar karaktär. Att slänga trädgårdsavfall i naturen innebär också att det är stor risk att trädgårdsväxter sprids ohämmat och stör den inhemska vilda floran. Exempel på växter som kan ställa till det är kirskål och pärlhyacinter, trots att de inte är listade som invasiva.

Invasiva arter i Trelleborg

Mer information

Rapportera invasiva arter

Hämtning av trädgårdsavfall

Kategorier