Hur skyddar vi oss mot översvämning och erosion?

Publicerad:

Trelleborgs kommun välkomnar dig som kommuninvånare att den 13 september klockan 17.30-18.30 i ett digitalt möte ställa frågor till kommunpolitiker och tjänstepersoner om erosion, översvämningsrisk och kustskydd.

Hur skyddar vi vår kust och oss själva mot översvämning och erosion?

Fotograf: Johannes Hagström

Kommunen informerar om pågående tillståndsansökan för kustskydd i Smygehamn och Beddingestrand.

Under mötet ges också information om det kommande samrådet för översiktsplanen för kusten. Medborgardialoger kommer att genomföras i form av fokusgrupper. Under mötet ges information om hur du anmäler ditt intresse av att delta.

Digitalt möte

Mötet äger rum digitalt. För att delta i mötet klickar du på länken nedan:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88503203070?pwd=QU1uRXRJSVI1Mml1R3pRQXB2TEJRUT09

Meeting ID: 885 0320 3070

Passcode: 158023

Frågor och svar

Sedan tidigare finns en sammanställning av frågor och svar, som identifierats sedan arbetet med kustskydd startade. Ta gärna del av den på förhand. Listan med frågor och svar kommer att fyllas på med det material som kommer in i samband med mötet.

Ställ gärna dina frågor på förhand

För att de tjänstepersoner och politiker som ska delta i mötet, ska kunna förbereda sig på bästa sätt får du gärna skicka in dina frågor på förhand. Använd formuläret vid frågor och svar-sammanställningen.

Frågor och svar om kustskydd i Trelleborg

Du kommer även att kunna ställa frågor under mötets gång, via mötets chatt. Dessa frågor besvaras i mån av tid.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har en kuststräcka på över trettio kilometer. Effekterna av ett förändrat klimat innebär för Trelleborgs del bland annat att hänsyn behöver tas till stigande hav, erosion, dagvattenhantering med ökade skyfallsmängder samt stigande vatten i åarna.

Kommunen har en ambition att skydda befintlig bebyggelse och samtidigt säkerställa att utpekade utbyggnadsområden är lämpliga att bebygga.

Mer information om kustskyddsarbetet