Hemvårdsområde med hundraprocentigt bemötande

Publicerad:

Centrum väster är ett av kommunens hemvårdsområden. Här är det goda bemötandet hundraprocentigt enligt Socialstyrelsens senaste undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Hemvårdsområdet har generellt sett gjort stora framsteg sedan resultatet i förra årets mätning.

Centrum väster, ett av kommunens hemvårdsområden, får bra betyg i den senaste brukarundersökningen. ”När årets resultat kom kändes det som en bekräftelse på att vårt arbete har lönat sig” säger enhetschefen Ann-Sofie Jangmark (till höger i bild).

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– När årets resultat kom kändes det som en bekräftelse på att vårt arbete har lönat sig. Sedan förra året har vi pratat mycket i gruppen om hur vi kan förbättra resultatet och vi har haft väldigt tydliga mål, säger enhetschefen Ann-Sofie Jangmark.

Bättre än Skånesnittet

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en nationell enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Resultatet presenteras sedan på nationell, regional och lokal nivå.

– Ett av våra mål var att få ett högre snittresultat än Skåne, vilket vi lyckades med. Vi har gjort en stor resa och ökat på många punkter. På frågan ”Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?” fick vi hundra procent, vilket vi tycker är extra skoj. Kunderna ska vara nöjda med oss, det är det viktiga.

Förtroendet har ökat

På en generell frågeställning om hur nöjd man är sammantaget med hemvården har andelen positiva svar gått från 72 procent till 93 procent. Förtroendet för personalen har ökat från 59 procent till 87 procent.

– Vi jobbar mycket med att få till kontinuitet. Vi vill minimera antalet personer som går hem till vårdtagarna, speciellt där det finns en demenssjukdom. För att lyckas med det krävs att vår personal är på plats och därför har vi jobbat mycket med sjukfrånvaron. Den behövde minska och det har den också gjort.

– Vi tar upp de här frågorna på varje arbetsplatsträff. Bemötandet är en ständig diskussion och en process som aldrig slutar. Det är något vi pratar om hela tiden. Hur gör vi när vi bemöter någon? Våra kunder ska känna sig lyssnade på.

Vill förbättra ytterligare

Arbetsgruppen har firat resultatet med tårta och fortsätter nu utvecklingsarbetet.

– Nästa mål blir att höja det som går att höja och hålla i det som vi redan uppnått, säger Ann-Sofie Jangmark.

Om undersökningen

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst för att få kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån deras perspektiv.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013 (med undantag av 2021). Det är en totalundersökning som riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.

Svarsfrekvensen för Trelleborg var knappt 54 procent inom hemvården (58 procent nationellt) respektive knappt 51 procent inom särskilt boende (45 procent nationellt).

Mer information på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer

Positiva signaler i brukarundersökning om äldreomsorgen

På Smygehem är hyresgästerna mycket nöjda

Kategorier