På Smygehem är hyresgästerna mycket nöjda

Publicerad:

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nöjdheten hos hyresgästerna på Smygehem väst verkar vara på topp. Resultatet i Socialstyrelsens undersökning var så bra att det firades med tårta.

”Jag är jättestolt över min personal. De gör ett jättebra jobb.” Det säger Nelly Wahldén (till höger i bild), enhetschef på Smygehem väst, efter att resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning kommit.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Jag är jättestolt över min personal. De gör ett jättebra jobb. Nu ska vi njuta lite av det här, sen ska vi jobba för att få ett bra resultat nästa år också, säger enhetschefen Nelly Wahldén.

Hundra procent nöjdhet

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? På den frågan svarade hyresgästerna på Smygehem väst att de är mycket nöjda – till hundra procent. Motsvarande siffra förra året var 89 procent.

– Våra hyresgäster känner förtroende för personalen, de känner att de får ett gott bemötande och att vi tar hänsyn till deras enskilda önskemål. Det är precis så det ska vara och det är skönt att få det svart på vitt, säger Nelly Wahldén.

Ökad svarsfrekvens

Efter förra årets undersökning satte verksamheten som mål att öka svarsfrekvensen. Det målet uppnåddes.

– Vi har pratat om det i arbetsgruppen och personalen har varit delaktig och kommit med idéer. Bland annat har vi lagt ut information på Facebook för att nå anhöriga. Vi har satt upp information på våra anslagstavlor och pratat om undersökningen i det dagliga arbetet med hyresgästerna. Jag började här precis när enkätundersökningen pågick så jag vill lyfta fram tidigare enhetschef Ramona Lindholm som varit med och bidragit till det goda resultatet, säger Nelly Wahldén.

Vill göra saker bättre

Det fina resultatet sitter uppe på anslagstavlan och har firats med tårta. Det planeras också för en anhörigträff då resultatet ska presenteras närmare. Även om resultatet var bra tittar verksamheten framåt för att se vad som kan utvecklas.

– Det är jätteviktigt att vi får veta vad vi gör bra men det är lika viktigt att höra om det ska vi kan göra bättre. Våra aktiviteter är till exempel ett utvecklingsområde. Hyresgästerna är nöjda med vissa aktiviteter, mindre nöjda med andra. Här ska vi titta på vad vi kan göra för att förbättra den upplevelsen.

Om undersökningen

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst för att få kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån deras perspektiv.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013 (med undantag av 2021). Det är en totalundersökning som riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.

Svarsfrekvensen för Trelleborg var knappt 54 procent inom hemvården (58 procent nationellt) respektive knappt 51 procent inom särskilt boende (45 procent nationellt).

Mer information på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer

Positiva resultat i brukarundersökningen om äldreomsorgen

Personalgruppen i Smygehem väst firade det fina resultatet i brukarundersökningen med tårta.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kategorier