Positiva resultat i brukarundersökning om äldreomsorgen

Publicerad:

I den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” får Trelleborgs kommun många positiva signaler. Jämfört med förra årets resultat har det bland annat skett förbättringar inom hemvården.

Trelleborgs kommun får flera positiva signaler i Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– När vi tittar på resultatet på en övergripande nivå ser vi att det hänt flest positiva signaler inom hemvården. Förra året låg vi under Skånesnittet, nu ligger vi över. Det är glädjande och vi är nöjda med att det har blivit bättre. Samtidigt tittar vi på vad som kan utvecklas och nästa steg blir att analysera vidare och se vad vi specifikt behöver jobba vidare med, säger Kenneth Johansson, avdelningschef för vård och omsorg i Trelleborgs kommun.

Fortsatt arbete utifrån resultat

Resultatet bygger på Socialstyrelsens undersökning som genomfördes i våras. En enkät skickas ut till alla över 65 år som bor i eget boende med hemvårdsinsatser samt alla som bor på särskilt boende.

– Nu kommer varje hemvårdsområde och boende titta närmare på sitt resultat för att se vad vi ska fortsätta vara bra på och vad vi behöver bli bättre på, säger Kenneth Johansson.

Om undersökningen

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst för att få kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån deras perspektiv.

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013 (med undantag av 2021). Det är en totalundersökning som riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.

Svarsfrekvensen för Trelleborg var knappt 54 procent inom hemvården (58 procent nationellt) respektive knappt 51 procent inom särskilt boende (45 procent nationellt).

Mer information på Socialstyrelsens webbplats

Kategorier