Hej förälder – får vi en timme av din tid?

Publicerad:

Som förälder är du den allra viktigaste förebyggaren. Vilken information vill du ha från kommunen och Polisen? Berätta det för oss den 21 februari då vi bjuder in till samtal!

Välkommen att träffa representanter från Trelleborgs kommun och Polisen för att prata om informationsinsatser kring trygghet, alkohol, droger med mera. Vi ses i det stora konferensrummet på Söderslättshallen den 21 februari klockan 17.00. Vi bjuder på frukt och vatten samt kaffe/te.

Anmäl dig senast den 19 februari till karin.jeppsson@trelleborg.se

Bakgrund

Som förälder är du den allra viktigaste förebyggaren. Därför vill både Trelleborgs kommun och Polisen ofta nå ut brett med aktuell information kring till exempel:

  • Nuläget i kommunen
  • Hur kommunen och Polisen samarbetar
  • Barn och ungas hälsa och välbefinnande i stort
  • Trygghet
  • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
  • Barn och ungas fritid (lovaktiviteter med mera)
  • Barn och ungas säkerhet på nätet
  • Stöd och hjälp till dig som är förälder – om det lokala utbudet

Vi har under de senaste åren spridit information via möten för föräldrar på skolor och på Parken, bjudit in till digitala möten, gjort regelbundna informationsutskick via Schoolsoft och inlägg på sociala medier.

Detta är en del av arbetet inom Tryggare Trelleborg där barn och unga är i fokus:

Information om Tryggare Trelleborg

Vilken information vill du ha från Trelleborgs kommun och Polisen?

Nu ser vi över och utvecklar vårt arbete och vill gärna veta vad du tycker – både vad gäller vilken slags information vi sprider och hur vi förmedlar den. Du får givetvis gärna komma med förslag även om du inte har tagit del av de informationsinsatser som beskrivs ovan.