Fullmäktige valde styrelse för kommunalt moderbolag

Publicerad:

Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige fattade ledamöterna beslut om ny organisation för de politiska sekreterarna i kommunen som ska gälla under mandatperioden 2023-2026.

Beslutet blev att de sex partier som har en kommunalråds- eller oppositionsrådspost ska få möjlighet att anställa en politisk sekreterare. Tjänstgöringsgraden varierar mellan partierna, men totalt handlar det om motsvarande fyra heltidstjänster, där heltidslönen föreslås bli 70 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot.

Kommunfullmäktige tog också beslut om reviderade reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Reglementena innehåller information om vad som är respektive nämnds ansvarsområde.

Ny styrelse för Trelleborgs Rådhus AB

På dagordningen fanns också en rad ärenden som gäller vilka politiker som ska ta plats i styrelserna för de kommunala bolagen. Årsval av ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande görs varje vår och detta var första gången under denna mandatperiod.

I kommunkoncernens moderbolag Trelleborgs Rådhus AB valdes Ann Kajson Carlqvist till ordförande. När det gäller övriga sju bolag hann man inte fatta beslut under måndagens möte. Dessa ärenden planeras att tas upp på nytt under ett extrainsatt fullmäktigesammanträde den 17 april.

Sammanträdets dagordning och möteshandlingar finns i mötesportalen.

Ta del av sammanträdet i efterhand via webb-tv.

Frågestund inledde

I anslutning till fullmäktigemötet arrangerades allmänhetens frågestund.

Nästa frågestund är den 22 maj. Sista datum för att skicka in frågor till det tillfället är den 11 maj. På kommunens webbplats finns samlad information om hur frågestunden funkar.

Allmänhetens frågestund.