Fortsatt rekommendation att koka dricksvattnet – nytt besked ges fredag förmiddag

Publicerad:

Rekommendationen att alla som har kommunalt vatten inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde bör koka sitt dricksvatten innan användning kommer inte att hävas idag. Trelleborgs kommun inväntar ytterligare ett provsvar innan beslut fattas.

Efter att bakterier påträffats vid provtagning i vattenledningssystemet rekommenderar Trelleborgs kommun alla abonnenter med kommunalt vatten inom det markerade området att koka allt dricksvatten.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Klockan 12.55 på torsdagen fick Trelleborgs kommun ett andra positivt testsvar från VA Syds laboratorium. Provsvaret visar att vattnet inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde inte innehåller några bakterier.

”Dricksvattnet ska vara fullt tjänligt”

Trots det positiva svaret väljer kommunen att inte häva rekommendationen att koka dricksvattnet förrän tidigast under fredagen. Ytterligare ett positivt provsvar, denna gång från SGS laboratorium, krävs innan ett beslut om hävning kan fattas.

– Vi vill naturligtvis vara helt säkra på att trelleborgarnas dricksvatten är fullt tjänligt och att inga testresultat visar någon bakterietillväxt, säger kommunens VA-chef Daniel Pålsson Wargren. Därför inväntar vi SGS svar. Om det också visar att vattnet inte innehåller bakterier betyder det att vi har två godkända prover med ett dygns mellanrum, och då kan vi troligen häva rekommendationen.

Stort antal provtagningar

Trelleborgs kommun har sedan förekomst av bakterier i dricksvattnet upptäcktes genomfört provtagningar på ett stort antal punkter i ledningsnätet. Ledningarna har också sektionerats, det vill säga delats i mindre enheter för att om möjligt kunna lokalisera källan till föroreningen. Parallellt har ledningar i hela vattenförsörjningsområdet spolats för att skapa omsättning av vattnet och på så sätt få bort eventuella bakterier.

– Vi fortsätter att arbeta intensivt även om det svaret vi fick nu var positivt, säger Daniel Pålsson Wargren.

Löpande uppdateringar om dricksvattnet under veckan