Uppdatering 29/10: Kokningsrekommendationen hävd - dricksvattnet fullt tjänligt igen

Publicerad:

Trelleborgs kommun rekommenderar samtliga boende inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde att koka allt dricksvatten. Detta efter att provsvar på vattenprover under måndagen 25 oktober konstaterat otjänligt vatten på två platser i kommunen. Proverna har påvisat förekomst av intestinala enterokocker, bakterier som kan innebära ökad risk för vattenburen smitta.

Uppdatering 28/10 klockan 09.20:

Vattenprover som tagits i måndags har analyserats på två oberoende laboratorier. Ingen av analyserna är slutlig men förhandsbesked visar ingen bakteriell tillväxt i något av proven. Rekommendationen om kokning av dricksvattnet kvarstår dock tillsvidare. Under torsdagen väntas nya provsvar komma från laboratorierna. Informationen uppdateras efter hand.

Uppdatering 27/10 klockan 16:20:

Positiva preliminära prover men rekommendationerna att koka dricksvattnet består

Vattenprover från måndagen har nu analyserats i två av varandra oberoende laboratorier. Det preliminära resultatet visar ingen bakterietillväxt. Trelleborgs kommun inväntar nu ytterligare provresultat innan beslut tas om rekommendationerna att koka dricksvattnet ska bestå eller hävas. VA-avdelningen fortsätter att sektionera och ta vattenprover från ledningsnätet. Kokningsrekommendationerna kvarstår tills annat meddelas.

Uppdatering 27/10 klockan 14.30

Vid dagens presskonferens informerade representanter från VA-avdelningen och miljöavdelningen i Trelleborgs kommun om nuläget samt fortsatt arbete.

Provtagning och analys

Förhandsinformation utifrån de vattenprover som tagits hittills tyder på att det inte finns bakteriell påväxt. Rekommendationen att koka vattnet gäller dock tills vidare. Detta eftersom det krävs två godkända prover, tagna med ett dygns mellanrum, som analyserats av ett laboratorium för att vara säker på att vattnet är tjänligt.

Fortsatt få sjukdomsfall

Trelleborgs kommun har fortsatt inte fått några signaler om större utbrott av magsjuka eller allvarliga sjukdomsfall kopplade till bakterier. Enstaka fall av magsjuka har kommit till kommunens kännedom, men det finns inget som tyder på att dessa är orsakade av dricksvattnet.

I nuläget behöver kommuninvånare inte rapportera in sjukdomsfall till kommunen eller någon annan instans. Du som är sjuk och behöver vård kan vända dig till 1177.se eller annan vårdinrättning.

Uppdatering 27/10 klockan 12.15:

Presskonferens om dricksvattnet – vattenprover tas och ledningsnätet spolas

Trelleborgs kommun har bjudit in till presskonferens idag klockan 13.00 gällande indikationerna på otjänligt dricksvatten. Frågan är prioriterad för kommunen och vi vill förtydliga att presskonferensen inte är föranledd av några nya eller avvikande provsvar . Syftet är information och möjlighet att svara på mediernas frågor.

Kommunens VA-avdelning arbetar fortsatt intensivt med provtagning av dricksvattnet. Ledningsnätet spolas inom hela det markerade området på kartbilden i syfte att få omsättning på dricksvattnet genom att kontinuerligt förse systemet med färskvatten, och för att kunna genomföra provtagning.

Uppdatering 27/10 klockan 09.10:

Fortsatt provtagning – kokningsrekommendationen kvarstår

Kommunen arbetar vidare med löpande provtagning av dricksvattnet för analys. Rekommendationen att koka dricksvattnet innan användning kvarstår tillsvidare. Fler uppdateringar kommer under onsdagen.

Uppdatering 26 oktober klockan 15.00:

Kokningsrekommendationerna kvarstår

På torsdag 28 oktober väntas analyssvar av de vattenprover som Trelleborgs kommun utfört. Först därefter kan det bli aktuellt att lyfta den rekommendation som kommunen gick ut med på måndagen om att koka allt dricksvatten som ska förtäras eller användas i matlagning, om provsvaren visar att vattnet då åter är tjänligt.

Uppdateringar 26 oktober klockan 10.00:

Vattenledningssystemet sektioneras

Trelleborgs kommun arbetar för närvarande med att sektionera vattenledningssystemet i syfte att kunna lokalisera eventuell spridning av bakterier i dricksvattnet. I samband med detta tas dagligen vattenprover för analys.

Inga inrapporterade sjukdomsfall

Trelleborgs kommun prenumererar på analysverktyg som kontrollerar hälsoläget via 1177 och vårdinrättningar i kommunen. Trelleborgs lasarett har även kontaktats direkt av miljöavdelningen för att verifiera att de inte har fått ökat tryck under berörd period. I nuläget finns inga rapporter från någon vårdinrättning i kommunen om fler eller nya sjukdomsfall kopplade till bakterier.

SMS har nått flertalet berörda

Trelleborgs kommun skickade igår ut ett SMS med information om dricksvattnet till berörda abonnenter. Systemet är nytt och detta är första gången som Trelleborgs kommun använder det i skarpt läge. Flertalet berörda har nåtts av SMS:et men inte alla. Detta kan vara beroende av vilken typ av abonnemang eller vilken operatör du har. Vi utvärderar och utvecklar systemet löpande för att rätta till problemen och kommer uppdatera informationen om hur systemet fungerar inom de närmaste dagarna. Vi är tacksamma om du som fått ett SMS eller som har nåtts av informationen på annat sätt delar informationen med grannar eller bekanta.

Kommunen genomför löpande provtagning av vattnet på ett flertal punkter inom vattenförsörjningsområdet, men i nuläget finns inget som pekar mot en mer omfattande spridning.

Trelleborgs kommun hänvisar i första hand till kommunens webbplats www.trelleborg.se där löpande information om vattensituationen kommer att publiceras.

Så här kokar du ditt dricksvatten:

  • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
    Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
    Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Livsmedelsverkets rekommendation vid kokning av vatten, på svenska och andra språk.

Boil-water advisory!

Water samples from the municipal water pipeline network have shown intestinal bacteria in the drinking water at two locations in Trelleborg Municipality.

Trelleborg municipality has found intestinal bacteria (intestinal enterococci) in the drinking water at two locations in the municipality. The intestinal bacteria can increase the risk of waterborne infections.

Sampling of the water is ongoing and we will publish updates and translations into English and Arabic on Trelleborg Municipality’s website as soon as we have new information.

Trelleborg Municipality recommends all residents within Trelleborgs water supply area to boil all drinking water which will be used for cooking or consumption.

Water info arabic