Första sammanträdet för nya kommunfullmäktige efter valet

Publicerad:

På måndag 24 oktober från klockan 18.00 hålls det första sammanträdet för den nya konstellationen i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, efter valet den 11 september.

Dagordningen för mötet är relativt kort – endast 13 punkter kommer att behandlas. Bland annat kommer fullmäktige att välja vilka personer som ska ingå i valberedningen och revisionen under kommande mandatperiod.

Fullmäktige kommer också fatta beslut om vem som ska väljas in i presidiet och därmed leda arbetet i kommunfullmäktige. Presidiet består av ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande.

Fyra av de åtta partier som efter valet fått mandat i fullmäktige har kommit överens om att gå samman för att styra Trelleborg. Dessa partier kommer under sammanträdet att presentera sitt förslag om vilka politiker som ska ingå i fullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges sammanträde kan du följa via lokalradio eller direktsänd webb-tv.

Mer information

Dagordning för kommunfullmäktige den 24 oktober

Följ sammanträdet via direktsänd webb-tv