Fler gator får p-avgift under februari

Publicerad:

Efter att parkeringarna på Stortorget och bakom rådhuset fick betalparkering i januari införs nu parkeringsavgifter på fler gator och torg inom röd parkeringszon. Tidigare i veckan monterades skyltar med zonkoder och nya vägmärken på Olivia Nordgrens gata och Sankt Nicolai plan. På torsdag går arbetet vidare.

Införandet av parkeringsavgifter i centrala Trelleborg som startade i januari fortsätter. Under veckan regleras flera platser inom den röda parkeringszonen.

Förutom nya vägmärken som reglerar parkeringarna kommer kommunen fortsätta informera på plats med trottoarpratare och beachflaggor. Dessa kommer att sitta uppe i ett par dagar efterhand som gatorna regleras.

Bra reaktioner vid införandet

– Vi fick överlag bra reaktioner från personer som parkerade i samband med att vi införde p-avgifterna på Stortorget och rådhusparkeringen den 16 januari, säger Jessica van Rooyen, enhetschef på kommunens stadsmiljöavdelning. Intrycket är att de allra flesta har förståelse för att centrum får parkeringsavgifter.

Tidplanen för införandet av p-avgifter är preliminär och kan ändras, men enligt kommunens planering ska ytterligare 19 platser inom den centrala, röda parkeringszonen avgiftsbeläggas under februari.

Flockergatan och Nygatan på tur

Tydlig information för att trafikanterna inte ska missa p-avgiften och få en parkeringsanmärkning kommer att finnas i gaturummet.

– I måndags skyltade vi Olivia Nordgrens gata och Sankt Nicolai plan, och mot slutet av veckan är det dags för Flockergatan och Nygatan, delen mellan Stortorget och Österbrogatan.

Mer information

Parkeringsavgifter införs i Trelleborg från 1 januari

Parkering i Trelleborg