Ett historiskt första spadtag togs på Trelleborg Övre

Publicerad:

Igår togs det första spadtaget för bostadsbyggnationen i den första etappen på Trelleborg Övre. Spadtaget markerar starten för ett av Trelleborgs kommuns största stadsomvandlingsprojekt genom tiderna. Byggherrar från Granitor och Hyresbostäder var på plats tillsammans med entreprenörer, kunder och representanter från Trelleborgs kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist, tillsammans med vice ordförande Erik Lundström (till vänster), oppositionsrådet Lennart Höckert (till höger) och representanter från byggbolaget Otto Magnusson tog ett historiskt första spadtag för att markera starten för bostadsbyggen på Trelleborg Övre.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Övre och Stadsparkskvarteren är Trelleborgs stora förtätningsprojekt, som fullt utbyggt kommer att innehålla cirka 650 nya bostäder, samt verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus och en förskola. Dessutom kommer den intilliggande stadsparken att utvidgas inom området.

– Hela förtätningsprojektet på Övre gläder mig, sa Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande, i samband med det historiska spadtaget. Det blir nya bostäder på ett mycket centralt läge i staden, verksamheter, en ny modern förskola och dessutom kommer stadsparken att byggas ut med bland annat en temalekplats.

Trelleborg Övre, som tidigare bland annat tjänat som stationsområde för först järnväg och senare busstrafik, kommer i framtiden att bestå av funktionsblandad stadsbebyggelse, som erbjuder centrala bostäder och allmän plats som binder samman staden.

Första etappen

Flera byggherrar kommer att bygga inom det som utgör första etappen. Förutom Granitor och Hyresbostäder, som nu satt spaden i marken, kommer 3Hus, Omniplan, Trelleborgshem, HUB Park och Kvarnstaden att starta sina byggnationer inom den första etappen. I etapp ett ingår också utbyggnaden av Stadsparken, med bland annat en temalekplats som får namnet ”Hela havet stormar”. Etapp ett beräknas vara fullt utbyggd under den senare delen av 2025.

Mer information

Övre och Stadsparkskvarteren (Trelleborg.se)

Stadsomvandling på Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg (Trelleborg växer)