Debatt och nya beslut i kommunfullmäktige

Publicerad:

På måndagskvällen var kommunfullmäktiges ledamöter samlade för att debattera och fatta nya beslut. Bland annat beslutades att kommunen ska vara med och arrangera Sveriges största juniortävling i golf och att Trelleborg ska bli en av Sveriges renaste kommuner.

Sommaren 2022 kommer Sveriges största juniortävling i golf att hållas i Trelleborgs kommun genom en samverkan mellan Visit Trelleborg och PGA of Sweden. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagens sammanträde.

Finansieringen på fem miljoner kronor ska dock inte ske via fullmäktiges budgetmarginal, som var det ursprungliga förslaget, utan av Trelleborgs Rådhus AB som omfattar de kommunala bolagen.

Tillfället att etablera Sveriges största juniortävling i golf väntas bland annat få positiv effekt på platsvarumärket och en ökad turismekonomisk omsättning. Initiativet bedöms också bidra till större regional och nationell profilering av Trelleborg.

En renare kommun

Kommunfullmäktige ställde sig bakom en motion som lyfter frågan om att Trelleborg ska bli en av Sveriges renaste kommuner. Den ideella organisationen Håll Sverige Rent presenterar varje år ett kommunindex för hur väl Sveriges kommuner arbetar med att förebygga nedskräpning. Vid den senaste mätningen hade Trelleborg klättrat från plats 79 till plats 34.

Ambitionen nu är att vara bland de fem bästa i Sverige. Förutom att bifalla motionen beslutade kommunfullmäktige att teknisk servicenämnd får i uppdrag att arbeta vidare med målet att Trelleborg når en topp 5-placering.

Positiva besked i delårsrapport

Resultatet i den andra delårsrapporten för 2021 presenterades. Rapporten, som godkändes av fullmäktige, visar på fortsatt stark ekonomi och bra måluppfyllelse.

Mer information om resultatet i delårsrapporten

Miljömålsprogram

Ett miljömålsprogram för Trelleborgs kommun antogs. Miljömålsprogrammet består av tio lokala mål för kommunen under perioden 2021-2030, indelade i fem kategorier: god bebyggd miljö, vatten i balans, natur- och landsbygdsvärden, giftfri livsmiljö och begränsad klimatpåverkan.

Medborgarförslag

Fyra medborgarförslag fanns på dagordningen och överläts i vanlig ordning till berörd nämnd för besvarande. Förslaget ”Förhindra avveckling av kommunala småförskolor” stack ut i sammanhanget med ovanligt många röster (981). Förutom att överlåta besvarandet till kommunstyrelsen (efter inhämtande av synpunkter från bildningsnämnden) beslutades att frågan därefter ska lyftas igen i kommunfullmäktige.

Mer information

Samtliga ärenden i kommunfullmäktige 25 oktober 2021