Bestämmelser om ekonomiska förmåner beslutade i kommunfullmäktige

Publicerad:

Vid måndagens sammanträde var det åter dags för Trelleborgs kommunfullmäktige att behandla frågan som rör bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Efter att olika förslag presenterats beslutade fullmäktige att godkänna förslaget som lagts av de styrande partierna M, SD, KD och L.

Fullmäktige hade tidigare beslutat om bestämmelserna i samband med sitt sammanträde den 19 december, ett beslut som senare upphävdes den 30 januari samtidigt som en ny arvodesberedning utsågs.

På måndagskvällen var frågan uppe för beslut igen. Olika förslag presenterades av partierna i fullmäktige. Efter debatt och votering antog fullmäktige det förslag som tagits fram av M, SD, KD och L.

Bestämmelserna i sin helhet kommer att finnas tillgängliga på kommunens webbplats inom kort.

Dagordning inklusive handlingar för måndagens sammanträde

Sändes direkt via webb-tv

Ta del av måndagens sammanträde i efterhand via webb-tv

Extra sammanträde den 13 mars

En rad ärenden på dagordningen bordlades och kommer i stället behandlas på ett extrainsatt sammanträde den 13 mars klockan 18.00.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder därefter som planerat den 20 mars. I anslutning till det sammanträdet hålls allmänhetens frågestund. Om du har en fråga du vill ställa till någon av fullmäktiges ledamöter ska den vara inskickad senast den 9 mars.

Så här fungerar allmänhetens frågestund