Ambulansen flyttar in i Trygghetens hus

Publicerad:

Trelleborgs kommun och Region Skåne har slutit avtal om att regionens ambulansenhet flyttar in i Trygghetens hus i norra Trelleborg. Därmed blir de ursprungliga planerna för huset verklighet, när ambulans och räddningstjänst nu kan utgå från samma plats.

Trygghetens hus ligger strategiskt till vid norra entrén till Trelleborg,

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Räddningstjänsten i Trelleborg arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor och utföra räddningsinsatser när olyckorna ändå sker. Att ambulansenheten flyttar till Trygghetens hus innebär att så kallad blåljusverksamhet samlar sina styrkor på en strategisk plats för området.

Stora fördelar vid utryckning

Att både ambulans och räddningstjänst kommer att utgå från samma plats är positivt vid utryckning.

– Det kommer att ge stora fördelar när larmet går, säger Magnus Strid, räddningschef på räddningstjänsten i Trelleborg. Vi kommer att jobba bättre tillsammans när vi känner varandra bättre.

En gemensam samlingsplats får också uppföljningsarbetet efter en utryckning att fungera bättre.

– Att all berörd personal samlas på en gemensam plats efter ett larm, ger möjlighet till direkta samtal och utbyte av erfarenheter. På så sätt bygger vi ett bättre samarbete till nästa gång larmet går, säger Magnus Strid.

Flytt i höst

Avtalet ger Region Skåne tillgång till lokalerna i Trygghetens hus från och med 1 september i år. Smärre anpassningar kan behöva göras när den totala personalstyrkan i huset ökar med cirka två tredjedelar och även antalet fordon blir fler, men någon ombyggnad är inte nödvändig. Förutom två portar för de tre till fyra ambulanserna, får Region Skåne även tillgång till lokaler för omklädning och övernattning med mera.

Trygghetens hus

Trygghetens hus, som ligger strategiskt till vid norra entrén till Trelleborg (med adress Västra ringvägen 112), invigdes i oktober 2020. Då flyttade Trelleborgs räddningstjänst dit. Den huvudsakliga anledningen till flytten var att den gamla brandstationen på Nygatan inte längre uppfyllde alla krav för en modern brandstation. Förutom räddningstjänsten har även trygghetsvärdarna sina kontor och utgår från Trygghetens hus.

Räddningstjänsten

Trygghetsvärdar