Släckutrustning

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka en mindre brand. Bra släckutrustning för hemmet är pulversläckare på 6 kilo och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel.

Att tänka på vid köp av brandsläckare

 • Brandsläckaren ska vara CE-märkt och godkänd enligt SS-EN 3-7.
 • Effektivitetsklassen bör vara lägst 43A 233B C.
 • Vi rekommenderar i första hand en 6 kg pulversläckare.

Måste släckare och brandfiltar vara röda?

En handbrandsläckare i en bostad får lov att vara i valfri färg. Texten på släckaren måste dock alltid vara tydlig. Brandfilt för bostad få lov att vara i valfri färg eller design så länge det är tydligt att det är en brandfilt.

Hur monterar jag en brandsläckare?

 • Släckaren bör alltid hängas på sin medföljande krok. Häng den på en höjd som gör den lätt att lyfta av.
 • Placera den på en synlig plats, gärna vid bostadens entré.
 • Släckaren får inte riskera att bli blockerad på sin plats.
 • Placera den inte så att du måste gå inåt i byggnaden för att hämta den. Du ska alltid ha en reträttväg i ryggen när du har hämtat släckaren.
 • Om bostaden är stor eller har flera våningar, kan det vara bra att ha flera släckare.

Kontroll av brandsläckare

Kontrollera minst gång varje kvartal att

 • Tryckmätaren står på grönt
 • Slangen är hel
 • Plomberingen sitter kvar

Vad gäller för en brandfilt?

 • Köp bara brandfilt som är märkt med texten SS-EN 1869
 • En brandfilt bör vara 120 x 180 centimeter
 • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Häng brandfilten på en stadig krok som inte kan lossna från väggen när filten rycks ut från höljet
 • Ha en brandfilt på varje våningsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen