Näringslivsfrukost i Parken.

Två frukostträffar för företagare

Veckan efter påsk bjuder Trelleborgs kommun in till två olika frukostträffar för företagare. Den 25 april handlar det om säkerhet och trygghet och den 26 april är temat handel.

 • Brott mot äldre- så förebygger du!

  Skydda dig mot brott mot äldre.

  Det finns de som specialiserar sig på att begå brott mot äldre och det är därför viktigt att medvetandegöra dina äldre vänner, bekanta och släktingar om hur de kan skydda sig. Ofta handlar det om stöld i bostad utan inbrott, bedrägeri, fickstöld och väskryckning.

 • Arbete vid Högalid

  Förberedande arbete inför byggande av bostäder och
  skola kommer att ske på grönområdet mellan Högalid och väg 108/Havrejordsvägen. Arbetet påbörjas under vecka 17.

  Vänligen respektera avstängningar och arbetsfordon i området.