Gatuavstängningen av Norregatan fortsätter

Med anledning av en fjärrvärmegrävning är Norregatan, mellan Lejonhjälmsgränden och Norra Vallgatan (röd markering i kartan), stängd för trafik sedan mitten av mars.

Dessvärre är arbetet med fjärrvärmegrävning på Norregatan fortfarande inte avslutat. Ny entreprenör kommer tillsättas för att slutföra arbetet.

I dagsläget är det oklart när Norregatan åter öppnas för trafik.

Trafiken på Norra Vallgatan (blå markering i kartan) är under arbetets gång dubbelriktad.

Fotgängare kan passera arbetsområdet.

Rödmarkerad sträcka är stängd för trafik sedan 19 mars.