Varning för ytterligare översvämningar

Publicerad:

SMHI har gått ut med gul varning för höga vattenflöden inför väntat regn söndagen den 19 november. Mycket nederbörd i kombination med blöt och mättad mark kan leda till höga vattenflöden. Då mer regn förväntas under söndagen finns risk för översvämning.

UPPDATERING SÖNDAG 19/11 KLOCKAN 13.30

Prognosen för väntade regnmängder har minskats. Tidigare aviserade telefonnummer för Räddningstjänstens beredskap har åter stängts.

Vid akuta nödsituationer, ring 112.