Underhåll ska ge trygga och farbara grusvägar i hela kommunen

Publicerad:

På torsdag 20 maj inleder Trelleborgs kommun det årliga underhållet av våra grusvägar. Samtliga grusvägar där kommun står som väghållare kommer att ses över och sättas i fungerande och trafiksäkert skick.

Samtliga grusvägar som Trelleborgs kommun är väghållare för kommer att underhållas med start vecka 20.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunen ser löpande över underhållsbehovet för att få en komplett bild av hur omfattande behovet är. Överlag bedöms skicket vara bra, men i några fall kan lite större insatser behövas. Åtgärden genomförs varje vår. Däremellan utförs smålagningar vid behov.

Växtbaserat medel binder dammet

Underhållet utförs av entreprenör. Vägarna kommer att hyvlas och jämnas till, och nytt vägmaterial kommer att påföras där det behövs. Därefter trumlas vägen.

För att minimera dammbildning på grusvägarna kommer ett dammbindningsmedel att påföras efter att vägarna jämnats. Medlet är helt växtbaserat och ofarligt för både människor, djur och växter. Eventuella rester av medlet sköljs bort vid nästa regn.

Inga vägavstängningar

Arbetet fortlöper på olika platser i kommunen från vecka 20, men exakt datum för åtgärder på specifika vägar är svårt att sätta eftersom det är beroende av hur stor arbetsinsats som krävs på respektive plats. Inga vägar kommer att behöva stängas för boende, men framkomligheten kommer att begränsas under pågående arbete.

Gator och vägar i Trelleborg