Tryggare Trelleborg vill hitta säkra former för motorburen ungdom

Publicerad:

Motorburen ungdom är ett tema som kommunen och Polisen arbetar med inom ramen för Tryggare Trelleborg. Målet är att hitta former för att ungdomar ska kunna utöva sin hobby på ett trafiksäkert sätt utan att störa omgivningen.

Karin Jeppsson, gruppledare för fokusområdet Meningsfull fritid i Tryggare Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

–  Vi har en pågående dialog mellan vuxna och ungdomar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Polisen och våra trygghetsvärdar får då och då signaler om att omgivningen störs och generellt i landet går det också att se en ökad olycksstatistik, säger Karin Jeppsson, gruppledare för Tryggare Trelleborgs fokusområde Meningsfull fritid.

Har en pågående dialog

Motorburen ungdom kan handla om användandet av både A-traktorer, mopedbil och moped. I arbetsgruppen ingår både trygghetsvärdar och representant från Polisen. Engagerade ungdomar har involverats i samtalen som kretsar kring trafiksäkerhet och att hitta bra lösningar för ungdomarna att utöva sitt motorintresse.

– Ungdomarna har kommit med många kloka tankar och vi håller nu på med att titta på olika lösningar. Från vårt håll betonar vi vikten av att alltid använda bälte, då vi tyvärr märker att det kan vara lite si och så med det, säger Karin Jeppsson.

Filmer om trafiksäkerhet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tagit fram informationsfilmer som visar hur det kan gå för passagerare i A-traktor och mopedbil i krock. Det finns tre olika filmklipp som visar vad som händer med olika fordon i olika hastigheter.

Se filmerna på VTI:s webbplats