Trelleborgselever skickade vatten till ceremoni i Nairobi

Publicerad:

Den 21 november uppmärksammades barns rätt till medbestämmande genom en trädplantering hos FN i Nairobi. Femteklassarna på Serresjöskolan bidrog till ceremonin genom att skicka dit vatten som de hämtat ett stenkast från skolan.

Children’s meeting place i Nairobi invigdes 2001 av den svenska organisationen Globträdet, för att barn ska få dela med sig av sina tankar och idéer. Syftet var att skapa en plats där barn och världens beslutsfattare kan mötas och samtala om viktiga frågor.

Eleverna hämtade vattnet på stranden i Gislövs läge.

Fotograf: Maria Jiborn

Sedan dess har liknande platser skapats på över 50 ställen runt om i världen. På alla platserna har träd och vatten en viktig roll. Vid FN i Nairobi har en stor akacia, även kallad mammaträdet, en central plats.

Under gårdagens ceremoni planterades fyra små plantor från mammaträdet ut. De vattnades med det enande vatten som samlats in från hela världen – varav en del alltså kommer från Östersjön och Trelleborg.

Eleverna på Serresjöskolan hämtade vattnet vid stranden, några hundra meter från skolan. En plats de ofta besöker både tillsammans med klassen och på fritiden.

– På museet jobbar vi hela tiden för barns och ungas rätt till medbestämmande och inflytande, säger Maria Jiborn, museipedagog på Trelleborgs museer.

Femteklassarna på Serresjö bidrog med vatten till den globala ceremonin i Nairobi.

Fotograf: Maria Jiborn

Maria Jiborn var på plats vid ceremonin och hade med sig vattnet från Serresjöskolan, och en beskrivning som eleverna skickat med om var vattnet kommer ifrån:

Vattnet kommer från Östersjön som är ett väldigt litet hav. Vattnet är lite salt, men inte lika salt som i de stora haven. Salthalten är samma som i fostervatten.

Mer information

Träd har i alla tider, och överallt i världen, varit mötesplatser för människor.

Mammaträdet i Nairobi har en symbolisk betydelse. Fröna symboliserar barn och rötterna vuxna som ska finnas där för att förankra och stabilisera.

Organisationen Globetree’s webbplats