Trelleborgs museer kan bli Årets museum

Publicerad:

Trelleborgs museer är ett av tre museer i landet som har nominerats till Årets museum. ”Det är en prestigefylld utmärkelse, så det känns väldigt roligt att vi uppmärksammas i det här sammanhanget”, säger Ola Lundin, museichef.

Det är den ideella branschorganisationen Sveriges museer som nominerat Trelleborgs museer. Organisationen delar varje år ut priset till ett museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet.

Sittande kvinna, kan ses i museets utställning Öga mot öga.

Fotograf: Ylwa Moritz

– Vi har arbetat hårt för att museerna ska upplevas som inkluderande och engagerande mötesplatser. Nomineringen är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Ola Lundin, museichef.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som bland annat består av representanter från Sveriges museer och Svenska ICOM (International council of museums). Utifrån de inlämnade förslagen har juryn sedan nominerat tre slutkandidater. Förutom Trelleborgs museer är även Livrustkammaren och Östergötlands museum nominerade.

Juryn bedömer museerna utifrån tre områden; relevans, inspiration samt kunskap och bildning.

– I våra nomineringar lyfter vi fram museer som visar mod i kreativa och nyskapande produktioner samtidigt som de värnar om kvalitet, kunskapsbygge och att jobba inkluderande, säger Lisa Månsson, juryordförande Årets museum, samt överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Syftet med utmärkelsen, som i år delas ut för 27:e gången, är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer till nytänkande verksamhet av högsta kvalitet. Priset delas ut av kulturminister Parisa Liljestrand under museernas vårmöte i april.

Juryns motivering för Trelleborgs museer

Trelleborgs museer har i flera projekt och utställningar visat hur de vågar bryta ny mark genom att arbeta i nya inkluderande processer. Museerna är en relevant och angelägen mötesplats tack vare den generösa involveringen av civilsamhället. Nyskapande museipedagogik och fokus på språkutveckling gör dessutom att museerna når även våra yngsta medborgare.

Information om Årets museum.