Trelleborgs kommun jobbar med insatsprogram mot våld i nära relationer

Publicerad:

Trelleborgs kommun sätter extra ljus på arbetet kring våld i nära relationer. Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förvaltningsöverskridande åtgärdsprogram. Ett gemensamt arbete ska nu göras på arbetsmarknads- bildnings- och socialförvaltningen.

Trelleborgs kommun ska ta fram ett åtgärdsprogram kopplat till arbetet mot våld i nära relation.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Under 2020 har socialnämnden fått information om att ökade resurser har gått till vårddygn och insatser för människor i kommunen som blivit utsatta för våld i hemmet/nära relationer. En kartläggning gjordes på nämndens begäran kring orsakerna till ökningen och statistik för perioden 2018-2020 jämfördes.

Rapporten visar att det inte i första hand är antalet personer som ökar utan tidslängden för vårdinsatsen. Det man också kunde se är att personer med dålig förankring i samhället eller hedersproblematik utgör en stor andel av de personer som socialtjänsten kommer i kontakt med  och som har behov av skyddsplacering.

Förvaltningsöverskridande åtgärdsprogram

Kommundirektören har nu fått i uppdrag att ta fram ett förvaltningsöverskridande åtgärdsprogram. Uppdraget återrapporteras via kommunstyrelsen till bildningsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Berörda nämnder och deras förvaltningar ska gemensamt tydliggöra insatser för att nå ut till bland annat skolor, förskolor och arbetsmarknad.

Ett av målen med uppdraget är att förändra attityder och värderingar i olika åldersgrupper i samhället – ett förebyggande arbete för att på sikt kunna nå en förändring.