Trelleborgs kommun byter bank

Publicerad:

Trelleborgs kommun skriver avtal med Nordea som blir kommunens bank från och med den 1 juli.

Kommunen har, enligt lagen om offentlig upphandling (LoU), genomfört en upphandling av bank där Nordea blev vinnare.

– Vid utvärderingen var poängsättningen i kombination med kostnadsbild det som sammantaget gjorde att Nordea vann upphandlingen. Avtalet börjar gälla den 1 juli och gäller 3+2 år, säger Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun.