Trelleborgs hamn ska betala sanktionsavgift

Publicerad:

Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnd har beslutat om en sanktionsavgift, där Trelleborgs hamn åläggs att betala 75 000 kronor. Anledningen är att Trelleborgs hamn har påbörjat en registreringspliktig verksamhet, utan att först anmäla den till samhällsbyggnadsnämnden.

Livsmedelslagen

En livsmedelsföretagare har enligt livsmedelslagen skyldighet att underrätta behörig kontrollmyndighet, i det här fallet samhällsbyggnadsnämnden, om sin livsmedelsverksamhet. Den 17 november 2020 anmälde Trelleborgs Hamn AB, som innehavare av livsmedelsanläggningen Samordnad Varudistribution Trelleborgs kommun, att verksamheten varit igång sedan den 1 oktober 2020.

Livsmedelslagen stöds även av Europaparlamentet och rådets förordning om livsmedelshygien, föreskrifter om livsmedelshygien samt Livsmedelsförordningen.

Kommunal verksamhet

Samordnad varudistribution är ett innovationsprojekt i samarbete mellan Trelleborgs Hamn och Trelleborgs kommun, där Trelleborgs Hamn står som innehavare av livsmedelsanläggningen. Då flera aktörer är inblandade, har registreringen av livsmedelsanläggningen missats. Samhällsbyggnadsnämnden kan dock i egenskap av kontrollmyndighet inte bortse från lagstiftningen.

Beslutet överklagas

Trelleborgs Hamn AB kommer att överklaga beslutet.

– Beslutet kommer att överklagas och är inte färdigbehandlat ännu. Vi anser att beslutet med största sannolikhet riktats mot fel organisation, påpekar Jonas Bramsved, logistikchef på Trelleborgs Hamn AB.

Avgiften

Sanktionsavgiften på 75 000 kronor ska betalas till Kammarkollegiet, det vill säga till staten och ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam. Avgiftens storlek baseras på företagets årsomsättning för 2019.

Kategorier