Trelleborg växer – ny webbplats för kommunens tillväxtresa

Publicerad:

Trelleborg växer är namnet på den nya webbplats där Trelleborgs kommun samlar utvecklingsprojekt inom samhällsbyggande och planering. Kommunens resa mot 50 000 invånare 2028 är i full gång och profileringen som attraktiv kuststad och regional tillväxtort växlas upp när en gemensam plattform för tillväxtfrågor skapas.

På den nya webbplatsen kan du följa Trelleborgs kommuns tillväxt i olika bygg- eller planprojekt.

Nya inspirationswebbplatsen Trelleborg växer

Samverkan i syfte att profilera Trelleborg

Plattformen Trelleborg växer har skapats i samverkan mellan planavdelningen, tillväxtavdelningen och kommunikationsenheten på Trelleborgs kommun och det kommunalägda bostadsbolaget TrelleborgsHem och går i linje med kommunens vision om en framgångskommun med en långsiktigt hållbar tillväxt. Besökaren kan följa såväl nutida som framtida utvecklingsprojekt i kommunen och ta del av visuella kartor.

Sandra Gustafsson, planchef i Trelleborgs kommun, hoppas att den nya plattformen ska ge en bättre bild av kommunens samlade projekt, i vilken fas de befinner sig i och hur man kontaktar kommunen inom respektive projekt. Sandra berättar:

– Vi arbetar aktivt för att ha en öppen och tydlig planprocess där exploatörer, sakägare och intresserade kan ta del av handlingar och delta på möten för att få information om pågående projekt. Det är viktigt att få ta del av det pågående arbetet och få information om hur man kan lämna synpunkter.

– Samverkan över förvaltningsgränserna och med bolagen är central när vi tar nästa steg in i utvecklingen, fortsätter Sandra Gustafsson.

Attraktionskraft och stolthet i tillväxtprojekt

Inspirationswebbplatsen Trelleborg växer ska också bidra till att fler upptäcker Trelleborgs utveckling.

– När man pratar utveckling är det lätt att fokus hamnar på nya invånare som ska flytta hit, men de redan bofasta är minst lika viktiga och de har naturligtvis ett intresse och en nyfikenhet på vad som händer i kommunen. Här får även de en samlad bild av utvecklingen, säger Mårten Olsson, tillväxtchef i på Trelleborgs kommun.

Exploateringsmöjligheter

Mårten Olsson ser fler värden med den nya plattformen Trelleborg växer.

– Trelleborg har en stor potential. Vi upplever ett stadigt ökat intresse från exploatörer och attraktiviteten ökar genom att befolkningen växer. Det är många som knackar på dörren och vill vara med på vår resa från hamnstad till attraktiv kuststad, berättar Mårten.

– Kommunen ligger mitt i den expansiva Malmö-Lund-Köpenhamns-regionen och har mycket god infrastruktur med motorväg och pågatåg, vilket gör det enkelt att både besöka kommunen och att jobbpendla. Stora stadsutvecklingsprojekt som Kuststad 2025 bidrar till intresset. Allt detta skapar en attraktiv vision och bild av det framtida Trelleborg, säger Mårten Olsson.

Optimismen och tron på Trelleborg märks i intresset från exploatörer och byggherrar vilket resulterar i att de bostadsprojekt som presenteras för marknaden säljer slut snabbt. När en kommun befinner sig i medvind vill också etablerade fastighetsägare vara med på resan, vilket syns tydligt genom fler byggställningar på befintliga byggnader där renoveringar pågår.

Utöver stadsutvecklingsprojekten i tätorten finns flera mindre utvecklingsorter och byar, med närhet till en levande landsbygd mitt i en expansiv och växande region med vacker natur och stort kulturutbud.

– En attraktiv kommun måste även kunna erbjuda rekreation och upplevelser. Här har Trelleborg med det böljande landskapet och den långa badvänliga kusten mycket att visa upp, säger Mårten Olsson.

Nya inspirationswebbplatsen Trelleborg växer