Tre forskningsprojekt om det digitala samhället får medel ur kompetensfonden

Tre nya forskningsprojekt beviljas medel ur Trelleborgs kommuns och Lunds universitets gemensamma kompetensfond. I utlysningen 2024 efterfrågades lösningar som bidrar till att Trelleborg uppnår hög livskvalitet och en långsiktig hållbar tillväxt på temat ”Det digitala samhället”.

Forskning som bidrar till aktuell utveckling

Projekten som beviljats medel i årets utlysning har en bredd som täcker flera aktuella utvecklingsområden i regionen. Projekten behandlar ämnen som analyser runt översvämningar i regionen, användning av data från smarta byggnader för en effektivare räddningstjänst samt utveckling och test av digital tjänst för att administrera klimatsmarta och effektiva transportlösningar.

– Det här är tre viktiga projekt som samtliga fokuserar på högaktuella områden i Trelleborgs kommun. Vi ser att dessa projekt kommer bidra till att stärka utvecklingen och bidra till samhällsnyttan i Trelleborg på ett innovativt sätt, säger Gisela Öst, kommundirektör.

Ansökningarna har bedömts av en arbetsgrupp med representanter från Lunds universitet och Trelleborgs kommun som prioriterat de projekten utifrån hur väl de uppfyller villkoren om att vara:

  • projekt som kan fungera som byggsten för etablering av högre utbildning i Trelleborg.
  • projekt som är i linje med Lunds universitets vision, mål och strategier samt stödjer Trelleborgs kommuns ambitioner, dess vision, mål och inriktningar.
  • projekt med tvärvetenskaplig samverkan.

Kompetensfondens beviljade projekt 2024

Forskning om klimatsmarta och effektiva transportlösningar

Grenadier Ventures AB med projektet ”MyMobility 9 to 5” arbetar i sitt projekt med utveckling och test av digital tjänst och programvara/gränssnitt för att administrera klimatsmarta effektiva transportlösningar.

Utveckling av digitaliserad datainsamling och analys för att kunna förutsäga översvämningar

Statistiska intuitionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet arbetar med ett projekt som strävar efter att förbättra förutsägelsen och hanteringen av översvämningar i Trelleborg genom digitalisering av datainsamling och analys.

Effektivare räddningstjänst med data från sensorer på byggnader – smart firefighting

Avdelningen för brandteknik, LTH vid Lunds universitet har i sin ansökan inriktat sig på hur man kan använda insamlad data vid räddningsinsatser av olika slag.

Fakta Komptensfonden

Kompetensfonden är en samverkan mellan Trelleborgs kommun och Lunds universitet för att långsiktigt stärka kompetensförsörjning, livslångt lärande och innovationskraft i Trelleborg.

2023 var första året som fonden delade ut medel, och under hösten samma år beslutade kommunfullmäktige att permanenta satsningen med kompetensfonden.

Under utlysningen 2024 med temat Det digitala samhället bjöds lokala och regionala företagare, tillsammans med forskare och offentliga aktörer in att söka pengar ur fonden under perioden 15 april – 15 maj.

Läs mer om Kompetensfonden och tidigare beviljade projekt