Tillfällig parkeringslösning i Gislövs hamn ska underlätta för båtägarna

Publicerad:

I Gislövs hamn finns nu en tillfällig parkeringsyta för de båtägare som behöver parkera längre än 24 timmar.  Väster om Trelleborgs båtsällskap har Trelleborgs kommun förberett plats för fordon med särskilt tillstånd.

Efter att ovanligt många klagomål på felparkeringar i Gislövs hamn kommit in till tekniska serviceförvaltningen uppdagades det att det fanns ett behov av en annan typ av parkering än den som erbjöds på platsen.

– Det finns tillåten parkering söder om Laxvägens västra del där det är skyltat med P som ju betyder att man får parkera under högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. För båtägarna i Gislövs hamn innebär detta att det blir svårt att vara ute på en längre tur med båten och samtidigt ha bilen parkerad i hamnen, säger Mats Linderholm, chef för tekniska serviceförvaltningen.

För att underlätta för båtägarna och komma till rätta med parkeringssituationen har tekniska serviceförvaltningen nu förberett en tillfällig parkering för Trelleborgs Båtsällskap väster om båtklubbens byggnad där man med synligt tillstånd i fordonet får parkera längre än 24 timmar. Parkeringstillstånden hämtas inne båtklubben där man också skriver upp sig på en lista med namn, fordon, båtplatsnummer och ungefärlig tid man behöver parkera.

– Vi hoppas att det här ska underlätta för alla, men det är som sagt en tillfällig lösning och det enda vi har mandat att erbjuda. Att på något annat sätt tillgodose parkeringsbehov avseende längre uppställningstid än tillåten som är riktad till en viss grupp saknas det lagrum för på allmän plats, säger Mats Linderholm.