Tillfällig flytt för LSS-boende

Publicerad:

Hyresgäster och personal på LSS-boendet Virkesvägen kommer under en period att flytta till ett annat boende. Den tillfälliga flytten går till Hermelinen i Anderslöv, lokaler som tidigare använts som vård- och omsorgsboende.

Sedan personal i verksamheten uppmärksammat hälsobesvär i form av irritation i ögon och luftvägar har Trelleborgs kommun genomfört flertalet undersökningar och kontroller, både interna, via företagshälsovården samt via externt företag. Nu står det klart att det uppstått en så kallad kemisk emission i golvet, vilket påverkar inomhusmiljön och kan ge upphov till hälsobesvär.

– Vi agerade så fort vi fick en rapport som visade vad problemet är. Vi har hittat en tillfällig lösning med flytt till Hermelinen i Anderslöv och kommer nu att tömma vårt ordinarie boende för att åtgärda problemet, säger Natalia Baginska, sektionschef på LSS-boendet, och fortsätter:

– I den senaste utredningen framgår att den kemiska emissionen uppstått i samband med våttorkning av golvet. Det är tydligt att det funnits brister i kommunikationen kring städrutiner.

Individanpassad flytt

Verksamheten kommer så fort som möjligt att flyttas tillfälligt till Hermelinen.

– Vi informerar alla berörda och fokuserar på att samordna flytten på bästa möjliga sätt för varje individ det berör, både hyresgäster och personal. Vi säkerställer också att varje hyresgästs behov av stöd och service enligt LSS erbjuds på motsvarande sätt som i det ordinarie boendet, säger Natalia Baginska.

Totalt berörs tolv personer av flytten – sex hyresgäster och sex medarbetare.

Utöver att åtgärda problemet i det aktuella fallet så kommer städrutiner att ses över för att säkerställa att motsvarande problem inte uppstår igen.