Start för brorenoveringen vid Stavstensvägen

Publicerad:

Idag sätts spaden i marken för renoveringen av Stavstensvägens bro över Ståstorpsån i västra Trelleborg. Därmed får bron en ny betongplatta, ny asfalt och nya beläggningar på gång- och cykelbanorna.

Renoveringen av Stavstensvägens bro över Ståstorpsån ska enligt planen pågå till december 2023.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Bron som är byggd på 1930-talet har sedan några år tillbaka skador som innebär att bärigheten är nedsatt. Enligt den bedömning som gjorts av tekniska serviceförvaltningen är landfästena på båda sidor av ån i gott skick, däremot är bland annat brons överdel i sämre skick.

Under måndagen startar kommunens upphandlade entreprenör VBA Syd arbetet.

– Skadorna har förvärrats på grund av väder och vind genom åren, säger kommunens projektledare Zainab Mousa. Entreprenören har därför fått i uppdrag att byta ut broöverbyggnaden. De kommer också reparera och förstärka erosionsskyddet och byta ut kantförstärkningen längs ån, norr om bron, till en stålspont på mellan 10 och 15 meter.

Klart i december

Under renoveringsarbetet som enligt planen ska pågå till december 2023 är den östra delen av Stavstensvägen, mellan Spättgränd och Metkroken, avstängd. Motorfordonstrafik liksom gång- och cykeltrafik i området leds om under perioden.

– Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter trafikavstängningen kan föra med sig, men i gengäld får vi en bro som kommer att hålla även för tyngre fordon i många år.

Trafikomledning under arbetet