Stavstensvägen avstängd 28 augusti till 24 november

Publicerad:

Under hösten 2023 pågår ombyggnation av bron över Stavstensån, en del av Stavstensvägen. Texten uppdateras löpande med information om eventuell påverkan på trafik och framkomlighet.

Med anledning av brorenoveringen måste Stavstensvägen (delen mellan Spättgränd och Metkroken, se röd markering i kartskissen nedan) i Trelleborg stängas för trafik.

Stavstensvägen stängs mellan den 28 augusti och den 24 november. Gående, cyklister och motorfordon leds om (se kartskisser).

Stavstensgatan stängs av mellan Spättgränd och Metkroken, se röd markering.
Omledning för biltrafik
Omledning av gång- och cykeltrafik

Arbetet utförs av VBA Syd AB och beräknas pågå under hela hösten. Slutbesiktning är planerad i december 2023.