Stärkt samverkan för att förebygga vräkningar

Publicerad:

Trelleborgs kommun och hyresvärdar satsar på ett samverkansprojekt för att minska antalet vräkningar. Det är två av kommunens förvaltningar, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som tillsammans med Trelleborgshem dragit igång projektet. Nu bjuds fler aktörer in.

– Vi har bjudit in några av de större hyresvärdarna i Trelleborg till ett dialogmöte för att se vad vi tillsammans kan göra för att lyckas med målet att minska antalet vräkningar hos trelleborgare och framför allt hos barnfamiljer så att fler kan bo kvar i sina hem, säger Elin Olsson-Upadhyay, operativ chef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Vid ett första dialogmöte deltog Heimstaden, Alsingevallen samt föreningen Fastighetsägarna. Syftet från kommunens och Trelleborgshems sida var att informera om projektet och få fler att delta i det vräkningsförebyggande arbetet.

Arbetsgrupp och styrgrupp

Projektet har en arbetsgrupp som består av enhetschefer inom arbetsmarknadsförvaltningen (myndighet) och socialförvaltningen (beroende- och vuxenenheten och funktionsstöd) samt hyresadministratör och fastighetsförvaltare från Trelleborgshem. I styrgruppen sitter förvaltningschefer för respektive förvaltning samt VD för Trelleborgshem.

– För att hyresvärdar ska veta vilket stöd det finns i kommunen har vi även bjudit in personliga ombud samt kommunens budget- och skuldrådgivare, säger Elin Olsson-Upadhyay.

Lyckad projektstart

Projektet startade förra året och pågår enligt nuvarande plan till juni 2023. Sedan projektstarten har samarbetet mellan förvaltningarna och Trelleborgshem fungerat bra.

– Kommunikationen har fungerat väldigt bra i ärenden där vi behöver samverka, bland annat med korta och korrekta kontaktvägar och ökad samsyn. Inga ärenden där vi har arbetat tillsammans har gått vidare till vräkning, säger Helen Andersson, enhetschef för beroende- och vuxenenheten.