Solceller på ridhus ger el till salu

Publicerad:

Trelleborgs båda kommunägda ridhus i Brosjödal och Kyrkoköpinge får solpaneler. Den gröna el som solcellerna producerar ska inte bara driva anläggningarna – den beräknas också generera ett överskott som säljs vidare till Trelleborgs Energi.

Visionsbild av Kyrkoköpinges nya ridanläggning med solceller på taket.

Fotograf: Triano bygg

214 solpaneler om totalt 80 kilowatt är redan i drift på Brosjödals ridanläggning. I höst räknar kommunens fastighetsavdelning dessutom med att driftsätta ytterligare 183 paneler på Kyrkoköpinge ridklubb. Totalt kommer de båda anläggningarna ge 161 000 kilowattimmar grön el.’

– Genom investeringarna ökar kommunen sitt bestånd av solcellsanläggningar med omkring 10 procent, säger kommunens fastighetschef Fredrik Sörling. Detta är ett sätt att minska vår klimatpåverkan och öka försörjningstryggheten genom lokal produktion.

Steg mot fossilfria och förnybara energislag

Genom att öka beståndet av solcellsanläggningar tar Trelleborgs kommun ytterligare ett steg mot ökat användande av fossilfria och förnybara energislag.

Solcellsanläggningen på Brosjödals ridhus består av 124 paneler på totalt 80 kilowatt. Panelerna som är riktade mot öst och väst ger omkring 71 000 kilowattimmar el. Den anläggning som nu installeras på ridhuset i Kyrkoköpinge kommer att få 183 paneler på 90 kilowatt med en beräknad effekt på 90 000 kilowattimmar. Här monteras panelerna riktade mot söder.

Överskott säljs vidare

Den gröna el som produceras på de båda ridhusen gör anläggningarna helt självförsörjande på energi. Dessutom genereras ett överskott som säljs vidare till kommunala bolaget Trelleborgs Energi.

– Solpanelerna på Brosjödals ridanläggning är redan i drift. Det är den första anläggningen där vi producerar solenergi utöver anläggningens eget behov.

Satsningarna på solceller på kommunens byggnader kan fortsätta. I april togs beslut i kommunfullmäktige att bygga ut idrottshallen i Smygehamn för truppgymnastik. Hallen kommer att vara dimensionerad för att bära solceller.

– Vi tar just nu fram en priskalkyl för att eventuellt kunna installera en anläggning där i framtiden, säger Fredrik Sörling.