Snabbare service i stadsmiljön med riktad ärendehantering

Publicerad:

Hantering av felanmälningar från kommuninvånare inom ett par arbetstimmar. Det är ett av målen när stadsmiljöavdelningen pilotkör ett digitalt system för hantering av inkomna ärenden. Systemet gör det möjligt för kommunens kundtjänst att direkt skapa och skicka en arbetsorder till det team som jobbar med frågan.

Med hjälp av ett digitalt ärendehanteringssystem kan stadsmiljöavdelningen i Trelleborgs kommun kapa tiden från att en felanmälan gällande miljön i det offentliga rummet inkommit till kommunens kundtjänst till att berörd personal åtgärdat och klarmarkerat ärendet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I projektet har ärendehanteringssystemet prövats för att snabbare kunna åtgärda felanmälningar och tips från allmänheten. Genom att skicka ut arbetsordrar direkt till arbetslagens mobiltelefoner kapas tiden från det att felanmälan kommit in tills ärendet hanteras och kan klarmarkeras. Den som tipsat eller felanmält kan välja att få återkoppling eller inte.

Nöjda med utfallet

Systemet är en del av kommunens digitaliseringsarbete och har sedan oktober använts i skarpt läge av kommunens parkeringsvakter. Med hjälp av tekniken är förhoppningen att kunna ge snabbare service till medborgarna och skapa ett tryggare, säkrare och mer attraktivt Trelleborg.

– Vi har använt oss av det under en månads tid och är mycket nöjda med utfallet, säger Jessica van Rooyen, chef för kommunens trafikenhet. Den första månaden har vi fått in och hanterat 32 arbetsordrar kopplade till parkeringsfrågor i kommunen, och av dessa hanterades och avslutades 30 stycken inom en arbetsdag. De allra flesta har kunnat åtgärdas på mindre än två timmar.

Stadsmiljöavdelningen fick under 2021 in sammanlagt 6 080 ärenden från allmänheten. 1 089 av dessa rörde parkeringsfrågor.

Utökad användning framöver

Nu ska ärendehanteringssystemet också börja användas för att hantera felanmälningar och tips till kundtjänst om andra brister i stadsmiljön, till exempel trasiga eller överfulla papperskorgar, glaskross, vandaliserade busshållplatser och potthål i gator.

– Under förra året fick vi in 1 494 sådana ärenden. Därför kommer vi att inleda ett test med servicebilen inom vår driftenhet under november månad, och sedan gå igång skarpt efter det.

– Systemet har gett oss möjlighet att agera mycket snabbare än tidigare, vilket ger bättre service till alla kommuninvånare, säger Jessica van Rooyen.

Så hanteras din felanmälan i ärendehanteringssystemet

  • Du gör en felanmälan i e-tjänster på kommunens webbplats, eller genom telefonsamtal till kundtjänst.
  • Kundtjänst skapar en arbetsorder som ärendehanteringssystemet skickar direkt till det team som kan hantera ärendet.
  • Teamet tar emot din felanmälan. När den är hanterad klarmarkeras ditt ärende i systemet och du får automatisk återkoppling, om du angett att du önskar det.

Felanmälan

För att göra en felanmälan eller tipsa Trelleborgs kommun om något som kan behöva åtgärdas kan du antingen använda dig av kommunens e-tjänster eller kontakta kommunen via kundtjänst.

Felanmälan (e-tjänst)

Kontakta Trelleborgs kommun